دکتر سیدمحمد جوادی مقدم

دکتر سیدمحمد جوادی مقدم

 • سمت: عضو هیات علمی مهندسی کامپیوتر . مدیرگروه مهندسی کامپیوتر
 • رشته:
 • مرتبه: استادیار
 • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر نرم افزار ، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۷
 • کارشناسی ارشد: مهندسي کامپیوتر – نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ۱۳۸۶
 • دکتری : مهندسی کامپیوتر – نرم افزار، پلی تکنیک آتن-یونان، ۲۰۱۶

 

 • استاد حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات  ۸۰-۸۶
 • استاد حق التدریس دانشگاه پیام نور مرکز قائنات  ۸۰-۸۴
 • عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور قائنات ۸۶-۸۸
 • استاد حق التدریس در مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ۹۵-تاکنون
 • عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات ۹۵-تاکنون

کتاب

۱-کتاب هنر ارائه مطالب علمی، انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات ۱۳۹۷

۲-مقدمه ای بر چارچوب تورنادو، انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات ۱۳۹۸

۳-مقدمه ای بر چارچوب اسپرینگ، انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات ۱۳۹۸

Journals

 

[1]       S.-M. Javadi-Moghaddam and S. Alipour, "Resource allocation in cloud computing using advanced imperialist competitive algorithm," International Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 9, no. 4, p. 3286, 2019.

[2]       S.-M. Javadi-Moghaddam and M. Golami, "Detecting phishing pages using the relief feature selection and multiple classifiers," International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, vol. 12, no. 2, pp. 229-242, 2020.

[3]       M. Hosseini-Rad, M. Abdulrozzagh-Nezzad, and S.-M. Javadi-Moghaddam, "Study of Scheduling in Programming Languages of Multi-Core Processor," Data Science: Journal of Computing and Applied Informatics, vol. 2, no. 2, pp. 101-109, 2018.

[4]       S.-M. Javadi-Moghaddam, "A Distributed Framework For Multimedia Using Small World Communities," 2016.

[5]       A. A. Seyyed-Mohammad Javadi-Moghaddam, Mohsen Saberi "An Improved Pricing Algorithm for Infrastructure as a Service Clouds," International Journal of Cloud Computing, 2019.

[6]       S. K. S.-M.  Javadi-Moghaddam, "A  Fuzzy  Similarity  Measure for XML Documents," International Journal of Information Technology and Computer Science(IJITCS) vol. 13 pp. 9–17, 2014.

[7]    JavadiMoghaddam S, Roosta F, Noroozi A. Weighted semantic plagiarism detection approach based on AHP decision model. Accountability in Research 2021:1-21.

[8] JavadiMoghaddam S, Rateghi F, A One-class Classification Approach Based on SVDD for Imbalanced and Overlapping Classes, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies,2021.

همایش های فارسی

۱- جوادی مقدم، سید محمد و بیابانی مارندگان، عبدالروف،1399،بررسی پیشرفت های تکامل یافته در زمینه تقطیع تصاویر در وب معنایی،هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران،تهران،،،https://civilica.com/doc/1037816

 

۲- شیرازی، حوریه و جوادی مقدم، سیدمحمد،1399،بررسی روش های استخراج داده وب مبتنی بر آنتالوژی،کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع،شهرضا،،،https://civilica.com/doc/1152578

 

۳- جوادی مقدم، سید محمد و روستا، فاطمه،1398،بررسی تکنیک های زمان بندی وظیفه در محاسبات ابری،کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات،تهران،،،https://civilica.com/doc/924582

 

۴- جوادی مقدم، سید محمد و خادم، میثم،1398،بررسی معماری های شبکه های خودرویی مبنتی بر رایانش ابری،سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم،رودسر،،،https://civilica.com/doc/1005992

 

۵- جوادی مقدم، سید محمد و رحیمی، حسین،1398،بررسی مزایای سیستم های آموزش از راه دور در محیط رایانش ابری،سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم،رودسر،،،https://civilica.com/doc/1005994

 

۶- جوادی مقدم، سیدمحمد و صباغ گل، حامد،1398،بررسی و ارزیابی الگوریتم های رتبه بندی در گوگل،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،تهران،،،https://civilica.com/doc/1011685

 

۷- جوادی مقدم، سیدمحمد و آقایی بجستان، محمدجواد،1398،بررسی الگوریتم های حفظ سازگاری در تکثیر مبتنی بردرخت در محیط ابر،سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی،اهواز،،،https://civilica.com/doc/1015547

 

۸- جوادی مقدم، سیدمحمد و احسانی، زینب،1397،وب کاوی ومتن کاوی با رویکرد ماشین یادگیری،دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،سپیدان،،،https://civilica.com/doc/813595

 

۹- جوادی مقدم، سید محمد و جعفری پور، زهرا،1397،مروری بر معماری پایگاه داده های سیار و مدل های تراکنش های آن،چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات،شیراز،،،https://civilica.com/doc/870693

 

۱۰- جوادی مقدم، سیدمحمد و امیرآبادی، عادل،1397،بررسی معماری ها و مدل پیاده سازی اینترنت اشیاء،کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی،اصفهان،،،https://civilica.com/doc/860528

 

۱۱- جوادی مقدم، سیدمحمد و جعفری پور، زهرا،1397،مدیریت فراداده: لازمه مدیریت دانش،کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی،اصفهان،،،https://civilica.com/doc/860555

 

۱۲- جوادی مقدم، سیدمحمد و کشمیری، احمد،1397،سازوکار بلاک چین دربهبود امنیت اینترنت اشیا و حریم خصوصی،کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی،اصفهان،،،https://civilica.com/doc/860560

 

۱۳- جوادی مقدم، سیدمحمد و روستا، فاطمه،1397،بررسی روش های طبقه بندی داده های نامتوازن پزشکی در حوزه بهداشت و درمان،دومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی،اهواز،،،https://civilica.com/doc/849103

 

۱۴- جوادی مقدم، سیدمحمد و رضایی، صادق،1397،پیش بینی لینک توسط کشف انجمن در شبکه های اجتماعی،سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها،تهران،،،https://civilica.com/doc/854073

 

۱۵- جوادی مقدم، سیدمحمد و قاسمی نژاد، ابوالفضل،1397،بررسی روش های امنیت اینترنت اشیاء،سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها،تهران،،،https://civilica.com/doc/854076

 

۱۶- جوادی مقدم، سیدمحمد و یونسیان، علیرضا،1397،بررسی و ارزیابی روش های تصمیم گیری،کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین،قرچک،،،https://civilica.com/doc/786147

 

۱۷- جوادی مقدم، سید محمد و دهقانی، زهرا،1397،مروری بر الگوریتم های زمان بندی در رایانش ابری،اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر،کرمان،،،https://civilica.com/doc/990577

 

۱۸- جوادی مقدم، سید محمد و براتی، راضیه،1397،بررسی روش ھای رتبھ بندی موتورھای جستجو،اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر،کرمان،،،https://civilica.com/doc/990605

 

۱۹- اندرزگو، آسیه و جوادی مقدم، سید محمد،1397،بررسی مدل های قیمت گذاری منابع در رایانش ابری،اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر،قائم شهر،،،https://civilica.com/doc/838310

 

۲۰- جوادی مقدم، سیدمحمد و شریفی، بهنام،1396،معرفی و بررسی روش های گرید مانیتورینگ،کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT،تهران،،،https://civilica.com/doc/748431

 

۲۱- عبدالرزاق نژاد، مجید و جوادی مقدم، سیدمحمد و حسینی راد، میناسادات،1396،بررسی جایگاه آنتولوژی در وب معنایی،سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر،تهران،،،https://civilica.com/doc/749215

 

۲۲- جوادی مقدم، سید محمد و خزاعی، بتول،1396،مروری بر الگوریتم های زمانبندی جریان کاری داده های فشرده در محاسبات ابری،دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر،تهران،،،https://civilica.com/doc/731130

 

۲۳- جوادی مقدم، سیدمحمد و عبدالرزاق نژاد، مجید و قادری فریز، مهناز،1396،بهبود بازیابی اطلاعات بر اساس تشابه معنایی کلمات کلیدی با استفاده از رتبه دهی مبتنی بر گراف،چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات،مشهد،،،https://civilica.com/doc/668872

 

۲۴- هاشم زاده، بهاره و عبدالرزاق نژاد، مجید و جوادی مقدم، سیدمحمد،1396،شناسایی ماکزیمم کلمات پرتکرار برای زبان های گوناگون،چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات،مشهد،،،https://civilica.com/doc/669024

 

۲۵- جوادی مقدم، سیدمحمد و عباسی، محمد،1396،معرفی شبیه ساز های محیط گرید،چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،مشهد،،،https://civilica.com/doc/779027

 

۲۶- جوادی مقدم، سیدمحمد و سلطان پور، صالح،1396،بررسی چالش های رایانش ابری در داده های بزرگ،چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،مشهد،،،https://civilica.com/doc/779048

 

۲۷- جوادی مقدم، سیدمحمد و موسوی، سیدابوالفضل،1396،بررسی و ارزیابی روش های تحمل پذیری خطا در سیستم های توزیع شده،چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،مشهد،،،https://civilica.com/doc/779068

 • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور مرکز قائنات  ۸۶-۸۸
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور قائنات ۸۶-۸۸
 • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات ۹۸-۹۹
 • مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه بزرگمهر قائنات از ۹۹
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه بزرگمهر قاينات از ۹۷
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات از ۹۷
 • عضو شورای اموزشی دانشگاه بزرگمهر از ۹۸
 • عضو شورای دانشگاه بزرگمهر قائنات از ۹۹
 • عضو شورای فناوری اطلاعات شهرستان قائنات از ۹۷
 • سوپروایزر کامپیوتر درمانگاه تامین اجتماعی قاین  ۸۰-۸۴
 • سوپروایزر کامپیوتر بیمارستان فارابی مشهد ۸۴-۸۶
 • مدیر عامل شرکت قاین سرشک قائنات ۷۷-۸۰
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه کاراموزی (ورودی 93 به بعد) گروه 1 (1.00), , () هرهفته روش پژوهش و ارائه گروه 1 (2.00), , () هرهفته
پروژه نرم افزار گروه 1 (3.00), , () هرهفته شیوه ارائه مطالب علمی و فنی گروه 1 (2.00), , () هرهفته
کارآموزی (الزامی) گروه 1 (3.00), , () هرهفته شیوه ارائه مطالب علمی و فنی گروه 1 (2.00), , () هرهفته
یکشنبه زبان تخصصی گروه 2 (2.00), , () هرهفته مباحث ویژه گروه 1 (3.00), , () هرهفته
دوشنبه زبان تخصصی گروه 1 (2.00), , () هرهفته
زبان تخصصی گروه 1 (2.00), , () هرهفته
سه شنبه مباحث ویژه گروه 1 (3.00), , () هرهفته کامپایلر گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع زوج
اصول طراحی کامپایلر گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع زوج
چهارشنبه کامپایلر گروه 1 (3.00), , () هرهفته
اصول طراحی کامپایلر گروه 1 (3.00), , () هرهفته
پنجشنبه
جمعه