دکتر مجید عبدالرزاق نژاد

دکتر مجید عبدالرزاق نژاد

 • سمت: مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
 • رشته: علوم کامیپوتر
 • مرتبه: دانشیار
 • لیسانس: در رشته ریاضی– کاربردی از دانشکده علوم دانشگاه بیرجند – فارغ التحصیل 1382
 • فوق لیسانس : در رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات از دانشکده ریاضی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – فارغ التحصیل 1384
 • موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : حل مسائل برنامه ریزی خطی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • دکترا: در رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات هوشمند از دانشکده Information Science and Technology دانشگاه ملی مالزی – فارغ التحصیل 1392
 • موضوع پایان نامه دکترا: حل مسئله زمانبندی فازی (Fuzzy Job Shop Scheduling)با بهره گیری از روشهای مقداردهی اولیه هوشمند ابتکاری و مکانیزم الکترومگنتیک لایک

سایر دوره های آموزشی

 • دوره های مربی گری Research Tools، End-Note، Paper Markting و MS-Word – برگزار کننده اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا – مجموعه دوره ها : 40 ساعت – تابستان 91
 • دوره آموزشی Soft Computing and Pattern Recognition – برگزار کننده دانشگاه فنی ملاکا مالزی – 4 الی 7 دسامبر 2009
 • دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته Matlab – برگزار کننده دانشگاه پوترا مالزی – 28 و 29 می و 30 و 31 جولای 2010
 •  
 • مربی طرح خدمت در دانشگاه صنایع و معادن ایران، مرکز بیرجند از 84  تا 86
 • مربی حق التدریس در جهاد دانشگاهی مشهد و موسسه آموزش عالی عطار مشهد از 87 تا 88
 • استادیار علوم کامپیوتر شاغل در دانشکده فنی مهندسی قائن دانشگاه بیرجند از 92 الی 93
 • استادیار علوم کامپیوتر شاغل در دانشگاه بزرگمهر قائنات از 93 تا 99
 • دانشیار علوم کامپیوتر شاغل در دانشگاه بزرگمهر قائنات از 1400

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای ملی و بین المللی:

  1. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Solving linear Programming Problems Using Neural Networks", 35th Annual Iranian Mathematics Conference (Chamran University - Ahvaz), pp. 34, Sep. 2004.
  2. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Convergence Analysis of Neural Networks that can Solving Linear Programming Problems ", 36th Annual Iranian Mathematics Conference (Uazd University - Yazd), pp. 164-165, Sep. 2005.
  3. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Representation and Solving Linear Programming Problems by Neural Networks", 36th Annual Iranian Mathematics Conference (Uazd University - Yazd), pp. 166-167, Sep. 2005
  4. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Representation and Solving Fuzzy Linear Programming Problems by Neural Networks", 37th Annual Iranian Mathematics Conference (Azarbaijan University of Tarbiat Moallem - Tabriz), pp. 151-154, Sep. 2006
  5. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Solving Muliobjective Programming Problems by Genetic Algorithm ", 38th Annual Iranian Mathematics Conference (Zanjan University - Zanjan), pp. 99-101, Sep. 2007
  6. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi "Solving minimum norm problem by penalty function and gradient method“, International Conference on Nonlinear Analysis and Optimization (University of Esfahan – Esfahan - Iran), pp. 3,  April 2007
  7. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Solving Quadratic Programming and Linear Complementary Problems with Continuous-Time Recurrent Neural Network ", First International Conference of Iran Operation research (Sharif University – Pardis Kish), Jan. 2008
  8. M. Abdolrazzagh Nezhad and Salwani Abdulah, "Expanding and Solving Fuzzy job shop scheduling by Meta Hiurestic and Intelligent Algorithms", Proceeding of 1st National Doctoral Seminar in Artificial Intelligence Technology (CAIT’2010), UKM, Malaysia, Paper ID No: DMO-28, pp.354-357, 2010.
  9. M. Abdolrazzagh Nezhad and Salwani Abdulah, "Robust start for Population-Based Algorithms Solving Job-Shop Scheduling Problems", IEEE of Computer Society, Proceeding of the Third Internationl Conference on Data Mining and Optimization 2011 (DMO11), PID:400103108, pp 219-226, 2011.
  10. M. Abdolrazzagh Nezhad and Sh. Izadpanah, “A Modified Electromagnetic-like Mechanism for Rough Set Attribute Reduction”, ICIST 2016, the 22th International Conference on Information and Software Technologies, Communications in Computer and Information Science, Vol. 639, p. 356-368, 2016.
  11. Majid Abdolrazzagh-Nezhad, Seyed Mohammad Javadi-Moghadam, Mina Sadat Hosseinirad – “Study of Scheduling in Programming Languages of Multi-Core Processor”, 3ed Conference on Electrical and Computer Engineering Technology (E-Tech 2017) – p.81-84. 2017
  12. Majid Abdolrazzagh-Nezhad, Saeed Sarbishegi-zadeh- “Job-Shop Scheduling with Fuzzy Due Date by Multi-Objective Particle Swarm Optimization”, 5th Iranian Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS), 2019, DOI: 10.1109/ICSPIS48872.2019.9066163
  13. Majid Abdolrazzagh-Nezhad, Rrna Budhiarti Nababan, Shokooh Pour Mahyabadi, Somaye Jalali-poor – “Multi-Objective Feature Selection based on Clustering and Principal Component Analysis by Enhanced Electromagnetic-likes Algorithm” - The 2020 International Conference on Data Science, Artificail Intelligence, and Business Analytics (FATABIA 2020), 2020, DOI: 10.1109/DATABIA50434.2020.9190226
  14. نفیسه لنگری، مجید عبدالرزاق نژاد - شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری اینترنتی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی - دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری - دانشگاه امام حسین (ع)
  15. نفیسه لنگری، مجید عبدالرزاق نژاد - بررسي و مرور ابعاد مختلف مسئله شناسايي فيشينگ - ششمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش - دانشگاه صنعتی شاهرود
  16. لاله گل افشان، مجید عبدالرزاق نژاد، مرضیه سالاری - الگوریتم شبیه ساز بازحرارتی برای کاهش ویژگی مجموعه راف - ششمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش - دانشگاه صنعتی شاهرود
  17. نفیسه لنگری، مجید عبدالرزاق نژاد، سید مجتبی بنایی حل تهدیدات فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با استفاده از الگوریتم قورباغه جهنده اولین کنفرانس ملی چالشهای مدیریت فناوری اطلاعات حائز رتبه اول در محور بانکداری و دولت الکترونیک بهمن 93
  18. سید مجتبی بنایی، مجید عبدالرزاق نژاد رایانش ابری : راهکاری نوین در مدیریت فناوری اطلاعات سازمانی اولین کنفرانس ملی چالشهای مدیریت فناوری اطلاعات بهمن 93
  19. سید مجتبی بنایی، مجید عبدالرزاق نژاد -  کلان داده : فرصتها و چالشها برای سازمان ها - اولین کنفرانس ملی چالشهای مدیریت فناوری اطلاعات بهمن 93
  20. مجید عبدالرزاق نژاد، مرضیه سالاری، مهدی خرد - کاهش ابعاد ویژگی براساس تئوری مجموعه راف به کمک الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی بدن نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم دانشگاه گیلان آذر 94
  21. مجید عبدالرزاق نژاد، هما رادگهر - کاربرد طبقه¬بندی به کمک الگوریتم فرهنگی در پیش¬بینی و تشخیص سرطان - سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات دانشگاه مالک اشتر بهمن 94
  22. مجید عبدالرزاق نژاد، حامد وحدت نژاد و محمد قانعی استاد - بازیابی و تحلیل خصوصیات شهرهای مختلف در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان بااستفاده از الگوریتم جستجوی هارمون - هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش دانشگاه ابن سینا همدان شهریور 95
  23. مجید عبدالرزاق نژاد و سعید سربیشگی زاده - ارائه روشی مبتنی بر تلفیق طبقه بند ماشین بردارپشتیبان با الگوریتم بهینه سازی لیگ قهرمانان برای حل مساله شناسایی خرابکاری در دانش نامه ویکی پدیا - چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال دانشگاه مالک اشتر آذرماه 95
  24. مجید عبدالرزاق نژاد، سیدمحمدجوادی مقدم، میناسادات حسینی راد بررسی جایگاه آنتولوژی در وب معنایی سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه پیام نور تهران خرداد 96
  25. سیدمحمد جوادی مقدم، مجید عبدالرزاق نژاد، مهناز قادری فریز بهبود بازیابی اطلاعات براساس تشابه معنایی کلمات کلیدی بااستفاده از رتبه دهی مبتنی بر گراف چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات دانشگاه تربت حیدریه -  تیرماه 96
  26. بهاره هاشم زاده، مجید عبدالرزاق نژاد، سیدمحمد جوادی مقدم شناسایی ماکزیمم کلمات پرتکرار برای زبان های گوناگون چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات دانشگاه تربت حیدریه تیرماه 96
  27. مجید عبدالرزاق نژاد، بهاره هاشم زاده - الگوریتم چرخه آب گسسته به منظور حل مسئله کاهش ابعاد ویژگی براساس تئوری مجموعه راف دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم دانشگاه گیلان آذر 96
  28. سید مجتبی بنایی، مجید عبدالرزاق نژاد - راهبری داده، بسترساز موفقیت هوش تجاری در عصر کلان داده - اولین کنفرانس ملی تجاری سازی هوش تجاری دانشگاه ایوانکی آذر 96
  29. سید مجتبی بنایی، مجید عبدالرزاق نژاد - پيشنهاد يك معماري مقياسپذير مبتني بر پروژه‌هاي متن باز براي پردازش جريانهاي داده چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اردیبهشت 97
  30. مجید عبدالرزاق نژاد، سیدمجتبی بنایی - الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذارت اصلاح شده در کاهش ابعاد دوگان براساس تحلیل مولفه اصلی و خوشه بندی - سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و پردازش دادها- دانشگاه پیام نور آبان 97
  31. مجید عبدالرزاق نژاد - خوشه بندی داده ها بااستفاده از الگوریتم جستجوی فرکتال اتفاقی - سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و پردازش دادها- دانشگاه پیام نور آبان 97
  32. سمیرا پاسدارشهری، مجید عبدالرزاق نژاد - بهبود امنیت شبکه در محاسبات ابری با بکارگیری فناوری احراز هویت بیولوژی- چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری - دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل- مهر 97
  33. مجید عبدالرزاق نژاد، محمدامیر جمالی-مقایسه مدل خطای تعمیم محلی با روش میانگین امپدانس در انتخاب سهام با بالاترین نرخ بازگشت- چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری - دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل- مهر 97
  34. مجید عبدالرزاق نژاد، هادی اکبری- تشخیص هوشمند نارسایی قلبی بااستفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه- سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق- دانشگاه خارزمی (انجمن علمی فناوری های بومی ایران)- شهریور 97
  35. مجید عبدالرزاق نژاد، نصرا... نارویی- تشخیص هوشمند بیماری چشمی شبکیه ای بااستفاده از شبکه عصبی کانولوشن- سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق- دانشگاه خارزمی (انجمن علمی فناوری های بومی ایران)- شهریور 97
  36. مجید عبدالرزاق نژاد- طراحی سیستم توصیه گر مبتنی برا مدل یادگیری عمیق خودرمزنگار پشته ای- چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر -دانشگاه پیام نور سمنان-دی 97
  37. مجید عبدالرزاق نژاد، حسین سیروسی- مروری بر سیستم های تصمیم در مدیریت تاسیسات- چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر -دانشگاه پیام نور سمنان-دی 97
  38. مجید عبدالرزاق نژاد، سیدمجتبی بنایی- مروری بر سیستم های تصمیم ساز معامله گر- پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع-دانشگاه یزد-بهمن 97
  39. مجید عبدالرزاق نژاد، اصغر هوشیار- کشف قانون مبادله سهام بااستفاده از ترکیب شبکه های عصبی و پنجره لغزان- پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع-دانشگاه یزد-بهمن 97
  40. مجید عبدالرزاق نژاد، سعید سربیشگی زاده زمانبندی کارگاهی با زمان تحویل فازی توسط الگوریتم چندهدفه خفاش- پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذر98
  41. مجید عبدالرزاق نژاد، فرزانه رفیعی کاهش حجم داده ها توسط ترکیب طبقه بندی SVM خوشه بندی و الگوریتم نهنگ کوهاندار چندهدفه - پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آبان 98
  42. مجید عبدالرزاق نژاد، علی ادیبیان - ارائه سیستمی آگاه به زمینه و هوشمند مبتنی بر الگوریتم PSO جهت پیشنهاد فیلم مناسب به مخاطب هدف سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، دانشگاه گیلان، آبان 98
  43. مجید عبدالرزاق نژاد، محمدعلی منشی زاده - مدیریت کارآمد منابع پردازش ابری با ادغام بهینه ماشین‌های مجازی توسط الگوریتم غذا خوری پرندگان چندهدفه - سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، دانشگاه گیلان، آبان 98
  44. مجید عبدالرزاق نژاد، رسول تقی پور - تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر مکانیزم خوددفاعی گیاهان - چهارمین کنفرانس بین المللی هوش جمعی و محاسبات تکاملی، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور 99
  45. مجید عبدالرزاق نژاد، سعید سربیشگی زاده - حل مسئله زمانبندی کارگاهی با دوره پردازش فازی بااستفاده از الگوریتم لیگ قهرمانان چندهدفه - چهارمین کنفرانس بین المللی هوش جمعی و محاسبات تکاملی، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور 99
  46. مجید عبدالرزاق نژاد، محمد امیر جمالی مقدمه‌ای بر محاسبات کوانتومی: مزایا و چالش‌ها ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اسفند 99
  47. مجید عبدالرزاق نژاد، سارا علیپور - رویکرد موازی جدید در بهینه سازی خوشه بندی شبکه ادهاک  مبتنی بر دوگانگی الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه چند پردازنده - ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اسفند 99

 

مقالات چاپ شده در مجلات

  1. M. Abdolrazzagh Nezhad and Salwani Abdulah, "A Robust Intelligent Construction Procedure for Job-Shop Scheduling ", Information Technology and Control, Vol. 43, No.3, p. 217-229 – 2014.
  2. Salwani Abdulah and M. Abdolrazzagh Nezhad, "Fuzzy Job-Shop Scheduling Problems – A Review", Information Science, Vol.278 - p.380-407 - 2014.
  3. Majid Abdolrazzagh-Nezhad, Erna Budhiarti Nababan, Najmeh Sadat Jaddi and Hafiz Mohd Sarim, “Electromagnetic-Like Mechanism for Job-Shop Scheduling by Novel Heuristic Initialization”, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 93. No. 1, p. 174-186, 2016.
  4. Abdolrazzagh-Nezhad, M. and S. Abdullah, Job Shop Scheduling: Classification, Constraints and Objective Functions. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering, 2017. 11(4): p. 349-354.
  5. Abdolrazzagh-Nezhad, M., E. Nababan, and H. Sarim. Skipping Strategy (SS) for Initial Population of Job-Shop Scheduling Problem. in Journal of Physics: Conference Series. 2018. IOP Publishing.
  6. Ghane’i-Ostad, M., H. Vahdat -Nejad, and M. Abdolrazzagh -Nezhad, Detecting overlapping communities in LBSNs by fuzzy subtractive clustering. Social Network Analysis and Mining, 2018. 8(1): p. 23.
  7. Jalayeri, S. and M. Abdolrazzagh-Nezhad, Chemical reaction optimization to disease diagnosis by optimizing hyper-planes classifiers. Soft Computing, 2019: p. 1-20.
  8. Hashemzade, B. and M. Abdolrazzagh-Nezhad, CSE: A Novel Dynamic Obfuscation Based on Control Flow, Signals and Encryption. Journal of Computing and Security, 2019. 6(2): p. 53-63.
  9. Rad, M.H. and M. Abdolrazzagh-Nezhad, Data Cube Clustering with Improved DBSCAN Based on Fuzzy Logic and Genetic Algorithm. Information Technology and Control, 2020. 49(1): p. 127-143.
  10. Hosseini Rad, M. and M. Abdolrazzagh-Nezhad, A new hybridization of DBSCAN and fuzzy earthworm optimization algorithm for data cube clustering. Soft Computing, 2020.
  11. Abdolrazzagh-Nezhad, M., H. Radgohar, and S.N. Salimian, Enhanced cultural algorithm to solve multi-objective attribute reduction based on rough set theory. Mathematics and Computers in Simulation, 2020. 170: p. 332-350.
  12. Hashemzade, B. and M. Abdolrazzagh-Nezhad, Improving Keyword Extraction in Multilingual Texts. International Journal of Electrical and Computer Engineering, 2020. 10(6): p. 5909-5916.
  13. Abdolrazzagh-Nezhad, M., S.P. Mahyabadi, and A. Ebrahimpoor, Improving KNN by Gases Brownian Motion Optimization Algorithm to Breast Cancer Detection. 2020.
  14. مجید عبدالرزاق نژاد، نفیسه لنگری شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری اینترنتی بااستفاده از الگوریتم بهینه سازی صفحات شیبدار مجله علمی پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری شماره 1 از سال سوم صفحات 29-40 بهار 94
  15. مجید عبدالرزاق نژاد - طبقه بندی و شناسایی وب سایت های فیشینگ به کمک مجموعه قوانین فازی و الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی صفحات شیبدار نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال 14 شماره 3 پاییز 1395 صفحات 1-11
  1. مجید عبدالرزاق نژاد، محمد قانعی، مهدی خسروی مهموئی - کاهش ویژگی سیستم¬های اطلاعاتی ناقص برمبنای تئوری مجموعه راف بااستفاده از الگوریتم رقابت استعماری فازی - فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحات 123-142
  2. مجید عبدالرزاق نژاد، مهدی خرد - استفاده از خوشه‌بندی BIRCH و الگوریتم بهینه‌سازی واکنش شیمیایی جهت کشف تقلب در حوزه سلامت نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران دوره 17، شماره 2 ، تابستان 98، صفحات
  3. مجید عبدالرزاق نژاد، علی ادیبیان - کاهش ابعاد ویژگی مُبتنی بر تئوری راف، با استفاده از الگوریتم رقابت لیگ فوتبال - نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال 18 شماره 3 صفحات 169-184 پاییز 1399
  4. مجید عبدالرزاق نژاد، مهدی خرد - ترکیب دوگانه سیستم استنتاج فازی با الگوریتم بهینه‌‌سازی ازدحام ذرات در پیش‌بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با مدل یادگیری عمیق - نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران سال 11 شماره 41 و 42 صفحات 33-56 پاییز 1399
  5. مجید عبدالرزاق نژاد، مهدی خرد - پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از  سیستم فازی و الگوریتم رقابت استعماری فازی فصلنامه پردازش علائم و داده پذیرش نهایی و در نوبت چاپ

اختراعات

 1. سیستم هدایتگر هوشمند ویژه نابینایان شماره ثبت : 88056  تاریخ 3/12/94

فعالتیهای پژوهشی بین المللی

 1.  عضو هیات تحریریه Journal of Computing and Applied Informatics از دانشگاه سوماترای اندونزی دانشکده علوم کامپیوتر
 2. داوری ژورنالهای معتبر IEEE Transaction on Industrial Electronic - IEEE Transaction on Industrial Informatics - Internation Journal of Production - ResearchInformation Technology and Control -Information Sciences  Applied Soft Computing - Soft Computig - IEEE Access

پروژه های کارشناسی ارشد:

 1. ستخراج کلمات کلیدی بصورت مستقل از زبان در در داده های بزرگ بهاره هاشم زاده کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه بیرجند تابستان 93
 2. شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری اینترنتی با استفاده از الگوریتم های فوق ابتکاری نفیسه لنگری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه بیرجند تابستان 93
 3. کاهش ابعاد ویژگی به کمک تئوری فازی مجموعه راف با استفاده از الگوریتم اصلاح شده سیستم ایمنی مصنوعی مرضیه سالاری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه بیرجند تابستان 95
 4. پروفایل و کشف انجمن¬های هم¬پوشا در شبکه¬های اجتماعی مبتنی بر مکان محمد قانعی استاد کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه بیرجند تابستان 95
 5. کاهش ابعاد داده‌های بزرگ براساس تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و خوشه بندی بااستفاده از الگوریتم الکترومگنتیک لایک سمیه جلالی پور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند تابستان 96
 6. ارائه روشی هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشین برای تشخیص خرابکاری در دانشنامه ویکی پدیا با الگوریتم فرهنگی حمید مساح شوکت آباد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند زمستان 96
 7. تکنولوژی خوشه بندی خودکار اسناد علمی بر مبنای الگوریتم چرخه آب عفت قاسمی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند تابستان 97
 8. دسته بندی چندگانه و بلادرنگ توئیت های فارسی براساس هشتگ های پرکاربرد بااستفاده از یادگیری عمیق هنگامه نخعی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند تابستان 98

پروژه های دکتری:

 1. خوشه بندی مبتنی بر چگالی برای داده های مکعبی با سه بعد میناسادات حسینی راد دکتری مهندسی کامپیوتر <
 • مسئول دفتر ارتباط با صنعت – دانشگاه صنایع و معادن ایران، مرکز بیرجند – از سال 84 تا 86
 • مسئول آموزش موسسه آموزش عالی عطار مشهد – از سال 87 تا 88
 • مسئولیت برنامه ریزی آموزشی گروه علوم کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی قاین - دانشگاه بیرجند - از سال 92 تا 94
 • مسئول امور آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 93 تا 96
 • مدیر گروه علوم کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات - ازسال 94 تا 96
 • مشاور ریاست دانشگاه دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 93 تا 96
 • سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 95 تا 96
 • مسئول امور آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 93 تا 96
 • مشاور(نماینده) رئیس دانشگاه در امور رفاهی دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 94 تا 96
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 96 تا 98
 • فعالیتهای متعدد فرهنگی در دوره کارشناسی همچون: عضو دانشجویی کمیته نظارت بر مطبوعات دانشگاه، دبیر و عضو موسس کانون ایران گردی و جهانگردی دانشگاه ، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه دانشجویی دیبا در دانشگاه بیرجند و عضو دانشجویی کمیته برگزار کننده ششمین جشنواره منطقه ای نشریات دانشجویی ویژه دانشگاه های استانهای خراسان - سمنان - گلستان - مازندران و گیلان
 • دبیر کانون علمی فرهنگی دسامینیوم – مالزی – از سال 89 تا 91
 • دبیر کمیته تشکیلات و امور اجتماعی اتحادیه انجمن های اسلامی شرق آسیا – از سال 90 تا 91
 • عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا و مسئول کمیته تشکیلات اتحادیه – از سال 90 تا 91
 • عضو کمیته برگزاری پنجمین جشنواره سالیانه قرآنی دانشجویان ایرانی خارج از کشور – حوزه شرق آسیا – تابستان 90
 • برگزاری دوره های متعدد هم افزایی علمی، مراسمات مذهبی و ملی به عنوان دبیر کانون علمی فرهنگی ایرانیان دسامینیوم مالزی – از سال 89 تا 91
 • مشاور فرهنگی در امور برنامه ریزی هیات دانشجویی و بسیج دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات – از سال 93 تا 95
 • عضو هیات رئیسه و ارزیاب اول مجمع عالی بسیج شهرستان قائن - از سال 94 تا 95
 • رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان قائن - از سال 95 تا 96
 • مسئول بسیج اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 95 تا 96

دوره های آموزشی فرهنگی

 • دوره آموزشی مخاطب شناسی و توسعه معنویت – برگزار کننده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور با همکاری معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری – طول دوره 50 ساعت – شهریور 90
 • دوره آموزشی مدیریت فرهنگی - برگزار کننده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور با همکاری معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری – طول دوره 50 ساعت – شهریور 91
 • دوره آموزشی جنگ نرم – برگزار کننده سازمان بسیج اساتید با همکاری دانشگاه امام حسین (ع) – طول دوره 30 ساعت – فروردین 93

تقدیر نامه

 • دریافت تقدیر نامه در دوره خدمت به سبب جدیت در اجرای امور محوله و برگزاری امتحانات از ریاست محترم دانشگاه صنایع و معادن ایران مرکز بیرجند و نیز از معاونت محترم آموزشی ایشان
 • دریافت تقدیر نامه به واسطه برگزاری مناسب کنفرانس Data Mining Meets Reality از ریاست محترم دانشگاه صنایع و معادن ایران مرکز بیرجند
 • دریافت تقدیر نامه از رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی جنوب شرق آسیا جناب آقای دکتر معماریانی به واسطه فعالیتهای اثر گذار فرهنگی – اجتماعی در کشور مالزی
 • دریافت تقدیر نامه از داور و نماینده اعزامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور خادم القرآن برادر ارجمند جناب آقای عباس سلیمی به سبب برگزاری شایسته پنجمین جشنواره سالیانه قرآنی دانشجویان ایرانی خارج از کشور در منطقه شرق آسیا
 • دریافت لوح تقدیر از دبیر محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا به واسطه خدمات و انجام شایسته مسئولیتهای واگذار شده در دوره خدمت در اتحادیه
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه نرم افزار گروه 2 (3.00), , () هرهفته مبانی کامپیوتر و برنامه سازی گروه 1 (3.00), , () هرهفته مبانی کامپیوتر و برنامه سازی گروه 2 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد
شبیه سازی کامپیوتری گروه 112 (3.00), , () هرهفته
کارآموزی (الزامی) گروه 2 (3.00), , () هرهفته
پروژه کارشناسی گروه 5 (3.00), , () هرهفته
یکشنبه هوش مصنوعی و سیستم های خبره گروه 1 (3.00), , () هرهفته مبانی داده کاوی گروه 1 (3.00), , () هرهفته شبیه سازی کامپیوتری گروه 1 (3.00), , () هرهفته
مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی گروه 1 (3.00), , () هرهفته داده کاوی گروه 1 (3.00), , () هرهفته شبیه سازی کامپیوتری گروه 1 (3.00), , () هرهفته
دوشنبه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی گروه 2 (3.00), , () هرهفته
سه شنبه شبیه سازی کامپیوتری گروه 1 (3.00), , () هرهفته هوش مصنوعی و سیستم های خبره گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع زوج
شبیه سازی کامپیوتری گروه 1 (3.00), , () هرهفته مبانی داده کاوی گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد
داده کاوی گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد
مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع زوج
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه