دکتر عبدالمجید احمدی

دکتر عبدالمجید احمدی

 • سمت: مدیر گروه جغرافیا رییس دفترکارآفرینی؛ نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
 • رشته:
 • مرتبه: استادیار
 • لیسانس: جغرافیا از دانشگاه حکیم سبزواری (با تاکید بر اقلیم و آب و هواشناسی) ،82-86
 • فوق لیسانس: جغرافیای طبیعی ازدانشگاه تربیت مدرس تهران (با تاکید بر مخاطرات طبیعی و محیطی)،87-89
 • دکترا: جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی از دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر ژئومورفوتوریسم و گردشگری)،90-93

 

 • افتخارات کسب شده
 • کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • پژوهشگربرتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بزرگمهر قاینات 
 • پذیرفته شده بدون کنکور و با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان درمقطع دکترای دانشگاه اصفهان

 

 • دوره ها و کارگاه های گذرانده شده
 • دوره های آموزش عالی فنآوری اطلاعات، مهارتهای هفت گانه کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری،1383
 • دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته نرم افزارهای تخصصی Arc GIs – Erdas imaging، 1388
 • کارگاههای آموزشی تدوین پروپوزال و پایان نامه نویسی، مقاله نویسی، دانشگاه اصفهان،1391
 • کارگاه آموزشی و تخصصی اطلاعات مکانی و کاربرد آن در برنامه ریزی توسعه،دانشگاه اصفهان،1391
 • کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی، دانشگاه علوم و فنون دریایی چابهار، 1390
 • کارگاه آموزشی اصول تدریس و روش های مدیریت کلاس،  دانشگاه بزرگ مهر قائنات، 1395

 • دوره آموزشی روانشناسی محیط دانشجو، ارتباط و تعامل موثر با دانشجویان، دانشگاه بزرگمهر قائنات، 1395

 • دوره های دانش افزایی اساتید در دانشگاه های بیرجند؛ فردوسی مشهد و صنعتی

 • دوره آموزشی مهارت های کسب و کار، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران 1388
 • تدریس دروس مقطع لیسانس
 • :(مبانی ژئومورفولوژی،ژئومورفولوژی ایران،مبانی هیدرولوژی،کارتوگرافی وتهیه نقشه های موضوعی،مبانی نقشه خوانی،جغرافیای اقتصادی ایران،مخاطرات طبیعی،مبانی آب وهواشناسی،آب وهوای ایران،زمین درفضا،اصول وروشهای آمایش سرزمین)

تدریس دروس رشته مدیریت دانشگاه پیام نور

 • (نقشه خوانی وآشنایی با نقشه،جغرافیای جهانگردی ایران،جغرافیای جهانگردی عمومی )

تدریس واحدهای نظری در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به مدت 3 سال

تدریس کارگاههاودوره های آموزشی مقاله نویسی،روش تحقیق،شیوه تدوین پروپوزال وپایان نامه نویسی

 تدریس دوره ها و کارگاههای آموزشی - ارایه سخنرانی های علمی آموزشی  پروپوزال نویسی  - روش تحقیق  - پایان نامه نویسی  - مقاله نویسی  -نرم افزار  و......

کتابهای چاپ شده  :

 1. کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا دانشگاه بزرگمهر قائنات 1396
 2. کتاب مبانی و مفاهیم ژئومورفولوژی پزشکی ، انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات 1396
 3. کتاب ژئومورفولوژی و پدافند، انتشارات نوروزی، 13۹۷

طرحهای اجراشده

 1.  مجری طرح  دانشگاهی بررسی مزیتهای نسبی توسعه گردشگری شهر قائن، پتانسیل ها و محدودیت ها 1396
 2.  مجری طرح درون دانشگاهی تحلیل تاثیر مخاطرات طبیعی برپایداری و معیشت روستاییان شهرستان قاینات  باتاکید ب‍ر  بحران آب و خشکسالی۱۳۹۸
 3.  مجری طرح  سنجش وضعیت و تحلیل عوامل موثر بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در شهرستان قائنات۱۳۹۸
 4.   مجری طرح دانشگاهی شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت در استان خراسان جنوبی با تاکید بر توان های طبیعی آن۱۳۹۸
 5.   مجری طرح  بررسی عوامل موثر در شکل گیری شهر دانش  با تکیه بر نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ( مطالعه موردی : شهرستان قانات) 1397
 6.  همکاری در اجرای طرح درون دانشگاهی هوشمندسازی شهر بیرجند (طراحی ساختاری مناسب برای دولت هوشمند در شهر بیرجند)۱۳۹۶
 7. همکاری در اجرای پروژه ایجادپایگاه داده  مکانی شهرکهای صنعتی استان تهران،مهندسین مشاور آمایش سرزمین وطن،1390
 8.  همکاری در اجرای پروژه ایجادپایگاه داده مکانی شهرداری منطقه هشت تهران، مهندسین مشاور طرح و برنامه پارس، 1390

مقالات چاپ شده  در مجلات معتبر

 1. ارزيابي منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوريسم و با هدف پيشنهاد منطقه به عنوان ژئوپارک ملی – جهانی، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای ژئومرفولوژی کمی،1394
 2. پتانسیل سنجی گردشگری با تکیه بر بسترهای ژئومرفولوژیکی درراستای توسعه ناحیه ای (مطالعه موردی : منطقه اورامانات)، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد
 3. ارزیابی تاب‌آوری محیط شهری دربرابرمخاطرات طبیعی باتأکیدبرزمین‌لرزه بااستفاده ازمنطق فازی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)- مجله علمی پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی
 4. تحلیل موانع توسعه گردشگری سیاه در ایران نمونه موردی: (مناطق زلزله‌زده‌ با تأکید بر بم)، مجله علمی پژوهشی گردشگری شهری تهران
 5. حوضه هاي آبريز از ديدگاه سيستمي (مطالعه موردي: حوضه  آبريز رود گاماسياب)، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال اول ، شماره اول، تابستان 1389، دانشگاه پیام نور
 6. الگوسازی سازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگفرش بیابان (مطالعه موردی :دشت های بردسیرکرمان)، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،1393،دانشگاه اصفهان
 7. تحلیل مخاطرات فرایندهای جریانی خلیج فارس(ازکنگان تا بوشهر) مجله علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی جغرافیا، سال دوازدهم، شماره 24، بهار1391،
 8. تحلیل پایداری گردشگری در روستای اورامان تخت شهرستان سروآباد، مجله علمی پژوهشی افتصاد فضا و توسعه روستایی، دانشگاه خوارزمی
 9. تحلیلی بر تاثیر راهکارهای اصلاحی مدیریت بازارچه مرزی در بهبود سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی نواحی روستایی پیرامون (بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان)، مجله علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 10. تحلیلی بر تاثیرات مخاطرات محیطی(خشکسالی) بر پایداری معیشت روستاییان(مطالعه موردی:روستاهای شهرستان قائنات؛ مجله علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه
 11. تاثیر کاربری اراضی و پوشش گیاهی بر شکل­گیری جزایر حرارتی نمونه موردی: شهر قاین؛ مجله علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی جغرافیا؛ دانشگاه خوارزمی
 12. سنجش وضعیت و تحلیل عوامل موثر بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در شهرستان قائنات؛ مجله علمی پژوهشی برنامه ریزی فضایی ؛ اصفهان
 13. تحلیلی بر تاثیر مخاطرات محیطی(طبیعی) برپایداری امنیت روستاهای مرزی  مطالعه موردی : روستاهای سروابادکردستان و درمیان خراسان جنوبی؛ مجله جغرافیا وامایش شهری منطقه زاهدان؛۱۳۹۸
 14. تحلیل و پهنه بندی مناطق درمعرض خطرسیلاب درمناطق خشک بااستفاده ازتحلیل های مکانی)مطالعه موردی:حوضه آبریز فرخی؛ مجله علمی پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک؛ ۱۳۹۹
 15. کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری ( پاوه) ، مجله رشد و آموزش جغرافیا، شماره 94
 16. پتانسیل هاوکاربردهای دانش ژئومورفولوژی، نگاهی به  علل عملکرد وجایگاه ضعیف آن درایران، مجله ژئومورفولوژی کاربردی ایران،سبزوار
 17. ژئومورفولوژی، پیچیدگی و ظهور علم سطح زمین، مجله سپهر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
 18. بررسي مسائل و مشکلات درياچه زريبار و ارائه راهکارهايي جهت حل آنها، مجله رشد وآموزش جغرافیا
 19. نگاهي به ابعاد و شاخصه هاي امنيت شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي : شهر قائن)- مجله دانش انتظامی خراسان جنوبی- بیرجند
 20. بررسی تاثير مخاطرات طبیعی بر پايداري و ماندگاری روستاییان شهرستان قاینات: فصلنامه روستا و توسعه پایدار فضا؛ بیرجند

مقالات پذیرفته شده در همایشها و کنفرانسهای معتبر بین المللی ، ملی و منطقه ای:

 1. پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش با استفاده از مدل(MCDM)، دومین همایش بین المللی جغرافیا (محیطهای مدیترانه ای)، ترکیه،(2-5 June، 2010)- آنکارا- ترکیه
 2. بررسي مخاطرات محيطي شهر سبزوار و  تاثير آنها در مديريت و توسعه شهر، دومین همایش ملی شهر سالم، سبزوار ، 5 خرداد 1389
 3. فرسایش بادی و روشهای کنترل آن در مناطق خشک و نیمه خشک  ایران ،دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گردوغبار؛ یزد
 4. ارزيابي مناطق کویري ايران، فرصت هاوچالشهای آنها،همایش ملی کویر،فرصتهاوتهدیدات دانشگاه بیرجند. 16 و 17 تیر 1389
 5. تورسیم و نقش آن در توسعه پایدار شهری، همایش ملی توریسم و توسعه، ، 21و22 مرداد، یاسوج
 6. ارزیابی نقش دانش ژئومرفولوژی درتوسعه فیزیکی شهربااستفاده از(GIS)نمونه موردی: زنجان، همایش منطقه ای کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، خرم آباد، 5 و 6 خرداد 1389
 7. برنامه ريزي کاربري اراضي ونقش آن درتوسعه پايدارشهري،همایش ملی شهرسالم، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، 5خرداد 1389
 8. مديريت يکپارچه شهري و نقش آن در توسعه پايدارشهر، دومین همایش ملی شهر سالم،سبزوار1389
 9. نقش  شهرهای میانی استان خراسان رضوی درايجاد تعادل فضايي،همایش ملی برنامه ریزی ومدیریت شهری، دانشگاه فردوسی
 10. مشارکت و نقش آن در بهبود بافتهای فرسوده شهری، همایش بین المللی سکونت گاههای فقیرنشین شهری به سوی یهسازی و بازآفزینی پایدار،15-16 اردیبهشت، سنندج
 11. طراحی ساختاری مناسب برای دولت هوشمند دربیرجند، دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر، اسفراین
 12. ظرفیت ها و قابلیت های دانش ژئومورفولوژی در پدافند عامل و غیرعامل، اولین همایش  ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، 29 -30 دی    ماه    1395،   دانشگاه بزرگمهرقائنات
 13. ژئومورفولوژي پزشکي ، ايده و گامي نو به سوي  اشتغال زايي و کارآفريني؛ اولین همایش  ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، 29 -30 دی    ماه    1395،   دانشگاه بزرگمهرقائنات
 14. نگاهي نوبه آشتي انسان بامحيط ازدريچه ژئومورفوتوريسم،صنعت سفيدوبدون دود(منطقه اورامانات)اولین همایش ملی جغرافیا،محیط زیست، امنیت و گردشگری، 1395، دانشگاه بزرگمهرقائنات
 15. نگاهي به جايگاه و كاربرد مطالعات ژئومورفولوژي در برنامه ريزي و آمايش شهري، چهارمین همایش ملی ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین، داشگاه تهران
 16. بررسی چالشها و مسایل آب در استان خراسان جنوبی، دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، 20-21شهریور1396، شهرکرد
 17. جایگاه و نقش دانش ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و ساماندهی محیط، پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی – چالش های محیطی، 26مهرماه 1396، دانشگاه فردوسی مشهد
 18. نگاهي به تاثير ژئومورفولوژي در  پدافند عامل و غيرعامل استانهاي غربي کشور، پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی – چالش های محیطی، 26مهرماه 1396، دانشگاه فردوسی مشهد
 19. بررسي نقش وجايگاه فرم هاو فرآيندهاي ژئومورفولوژيکي درهويت مکاني و مدنيت پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی – چالش های محیطی، 26مهرماه 1396، دانشگاه فردوسی
 20. بررسی پتانسیل ها و محدودیت های گردشگری استان خراسان جنوبی و نقش آن در توسعه پایدار استان، همایش ملی انجمن ژئوپولتیک ایران، دانشگاه بیرجند،1397
 21. نقش اقلیم و ژئومورفولوژی در برنامه ریزی و توسعه شهری شرق کشور ( مطالعه موردی : قائن )، همایش ملی انجمن ژئوپولتیک ایران، دانشگاه بیرجند،1397
 22. پیچیدگی بحران آب و آینده آن با تاکید بر چالش‌های خراسان جنوبی؛ همایش ملی انجمن ژئوپولتیک ایران، توسعه محلی منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق کشور، دانشگاه بیرجند،1397
 23. پدیده های ژئوتوریسمی و نقش آنها درتوسعه محلی منطقه ای{مطالعه موردی:توقفگاه آبترش قاین(فرصت یاغفلت؟)}دومين همايشملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري؛ ۱۳۹۸ ؛قاین
 24. پتانسیل سنجی گردشگری در قائنات  و استراتژی های  توسعه آن ؛ دومين همايش  ملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري؛ ۱۳۹۸ ؛ قاین
 25. بررسی تاثير مخاطرات طبیعی بر پايداري و ماندگاری روستاییان شهرستان قاینات دومين همايش  ملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري؛ ۱۳۹۸ ؛ قاین
 26. امکان سنجی و پهنه بندی مناطق خشک و نیمه خشک  جهت استقرار پنل های خورشیدی ( مطالعه موردی  : دشت اسفدن)؛ اولین کنفرانس بین المللی بیابان لوت ۱۳۹۸ – بیرجند
 27. شناسایی ظرفیت ها و ارایه راهکار های جذب گردشگر در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر بیابان لوت؛ اولین کنفرانس بین المللی بیابان لوت ۱۳۹۸ – بیرجند
 28. تحلیل شاخص های توسعه و نابرابری فضایی شهرستان های استان کردستان؛ کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی  ۱۳۹۹؛ سنندج
 29. بررسی و تحلیل مخاطرات طبیعی شهرستان چابهار در راستای آمایش سرزمین؛ کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی  ۱۳۹۹؛ سنندج
 30. بررسی مخاطرات بحران منابع آب در شهرستان قائنات؛ کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی  ۱۳۹۹؛ سنندج
 31. بررسی ژئومرفوتوريسم در منطقه اورامانات؛ هفتمین همایش ملی ژیومورفولوژی نگاهی نوـ دانشگاه خوارزمی ؛ ۱۳۹۹
 32. ژیومورفولوژی نوین یا سنت گرا؟ انقلاب در بهره گیری از تکنیک و آمار یا همچنان توصیف نظری! هفتمین همایش ملی ژیومورفولوژی نگاهی نوـ دانشگاه خوارزمی ؛ ۱۳۹۹
 33. بررسی ژئومرفوتوريسم در منطقه اورامانات؛ هفتمین همایش ملی ژیومورفولوژی نگاهی نوـ دانشگاه خوارزمی ؛ ۱۳۹۹

 

 1. مدیر دفترارتباط با صنعت دانشگاه بزرگمهر قاینات
 2. رییس گروه کارآفرینی؛ نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگهر قائنات
 3. مدیرگروه جغرافیای دانشگاه بزرگمهر قاینات از سال ۱۳۹۷ تاکنون
 4. عضو کارگروه تنظیم و تدوین  سند راهبردی دانشگاه
 5. عضو شورای  پژوهشی دانشگاه بزرگمر قائنات
 6.  عضو شورای آموزشی دانشگاه
 7. عضوکمیته تخصیص پژوهانه دانشگاه
 8. عضو هئیت موسس  و شورای انتشارات دانشگاه،
 9.  عضو کمیته فرهنگی اموزشی شورای سبز دانشگاه،
 10. عضوکمیسیون موارد خاص دانشگاه،
 11. عضوکارگروه نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت امورمدیریت و پشتیبانی دانشگاه
 12. نماينده تام الاختيار و مطلع درامور پژوهش و فناوري دانشگاه
 13. عضو هیئت تحریریه مجله علمی تخصصی پژوهش های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی
 14. دبیراولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری
 15. دبیردومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری
 16. عضو کمیته علمی کنفرانس های ملی و بین المللی  متعدد
 17. عضو انجمن ژئومرفولوژی ایران، اولین دبیر انجمن ژئومرفولوژی دانشگاه تربیت مدرس
 18. داور برترین مجلات علمی–پژوهشی سطح یک دانشگاههای مختلف کشور۱۳۹۳-۱۳۹۹
 19. همکارومشاور علمی پژوهشکده شهید علم الهدی دانشگاه اصفهان 90 -93
 20. مسئول مرکز گردشگری علمي- فرهنگي جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1387 – 1388
 21. مسئول کمیته پشتیبانی اولین جشنواره ملی فرهنگ و تمدن ایران زمین گرامیداشت خلیج همیشه فارس۱۳۸۷
 22. مدیرمسئول نشریه فرهنگی اجتماعی گردشگری (گلگشت) دانشگاه تربیت معلم سبزوار1383
 23. مدیر اجرایی چهارمين دوره برگزاری اردوهای طرح ایران مرزپرگهردانشگاه تربیت مدرس تهران۱۳۸۸
 24. اخذ مجوز چاپ گاهنامه گلگشت از شورای نشریات دانشگاه تربیت معلم سبزوار و انتشار اولین شماره آن ۱۳۹۵
 25. عضو انجمن ژئومرفولوژی ایران، اولین دبیر انجمن ژئومرفولوژی دانشگاه تربیت مدرس
 26. داور یازدهمين جشنواره دانشجويان ممتاز مبتکر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان 1391
 27. همکاری دراجرای پروژه ایجادپایگاه داده مکانی شهرکهای صنعتی استان تهران،مهندسین مشاور آمایش سرزمین وطن،1390
 28. همکاری دراجرای پروژه ایجادپایگاه داده مکانی شهرداری منطقه هشت تهران، مهندسین مشاور طرح و برنامه پارس، 1390
 • همکاری با معاونت فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری به مدت سه سال
 • همکاری با جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس به مدت دو سال
 • همکاری با بسیج دانشجویی دانشگاه های تربیت مدرس و اصفهان به مدت شش سال
 • همکاری داوطلبانه با سازمانهای خیریه و عام المنفعه (هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، انجمن بیماری های سرطانی، سازمان انتقال خون و ...)
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه گروه 4 (2.00), , () هرهفته مخاطرات محیطی گروه 1 (2.00), , () هرهفته مسائل آب گروه 1 (2.00), , () هرهفته
یکشنبه زمین در فضا گروه 1 (2.00), , () هرهفته زمین شناسی عمومی گروه 1 (2.00), , () هرهفته نقشه خوانی گروه 1 (2.00), , () هرهفته
دوشنبه
سه شنبه ژئوموروفولوژی ایران(1) گروه 1 (2.00), , () هرهفته آب و هواشناسی گروه 1 (2.00), , () هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه