ارزیابی و تقویت ساختمان هایی با مصالح بنایی (مطالعه موردی زلزله 1376 قاین)

  • نویسندگان: مختار انصاری, محمود انصاری
  • کلمات کلیدی: سازه های بنایی، کلاف ها، ترک خوردگی، تعمیر، مرمت، مصالح تعمیری.

زمینلرزه قائن یا اَردِکول در سال 1376 با بزرگای گشتاوری 7.3 در امتداد گسل امتداد لغزی زیر نوار مرزی ایران-افغانستان رخ داد و خسارات زیادی به ساختمانهای بنایی وارد نمود. ساختمانهای آسیب دیده به دو صورت عمده مشاهده گردید، یکی از انواع آسیبها درسطح و شکل ظاهری سازه بود مثل فرسایش سطح دیوارها ویا فونداسیونها ویا ترک خوردگی کلافها و از بین رفتن پوشش کلافها و دیگری عدم انسجام سقف و تخریب دیوار و کلاف ها. دراین پژوهش ابتدا به بررسی پیش عملیات ترمیمی پرداخته می شود، سپس متناسب با وضعیت خرابی سازه ، نحوه بهره برداری، شرایط جوی و محلی سازه و همچنین پارامترهای اقتصادی روش و مواد تعمیری و ترمیمی مشخص می گردد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه