آخرین مقالات

مشاهده همه

دانشگاه بزرگمهر قائنات شامل سه دانشکده فنی ، علوم انسانی و علوم پایه و با داشتن مجوز پذیرش دانشجو در 2 کد رشته کاردانی، 1 کد رشته کارشناسی ناپیوسته و 9 کد رشته کارشناسی پیوسته، بالغ بر 1200 دانشجوی در حال تحصیل دارد

+1200 دانشجو
+1100 فارغ التحصیل
+50 طرح پژوهشی
+170 مقاله پژوهشی
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه