نقد کاشفیت ذاتی قطع از نظرگاه امام خمینی (ره) مبتنی بر نظریه یقین خطاپذیر ملاصدرا ( رویکرد معرفت‌شناختی )

  • تاریخ ثبت: 07 اسفند 1402
  • نویسندگان: مرتضی کشاورزی ولدانی, علی محمدیان
  • کلمات کلیدی: