جلسه هم اندیشی اعضا هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر و مهندسین مجتمع فولاد قائنات برگزار شد.

تفاهم نامه همکاری دانشگاه بزرگمهر و شرکت مدیریت نیروگاه های گازی خراسان به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بزرگمهر قائنات و مجتمع فولاد قائنات به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بزرگمهر قائنات و شرکت سیمان قاین به امضا رسید

بازدید مدیر گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه از کارخانه های شهرک صنعتی

فرم های دفتر ارتباط با صنعت ( ویژه اساتید )

فرم های دفتر ارتباط با صنعت ( ویژه دانشجویان )

بازدید رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

کارگاه آموزشی کارآفرینی ویژه کارشناسان کارآفرینی دستگاه های اجرایی شهرستان زیرکوه برگزار شد

نخستین همایش مسیر موفقیت دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار شد

رویدادهای پیش رو دفتر ارتباط با صنعت

مشاهده همه

رویدادهای پیش رو دفتر ارتباط با صنعت

مشاهده همه