بازدید گروه ارتباط با صنعت از کارخانه پروفیل و درب و پنجره یو پی وی سی

انعقاد قرارداد همکاری مشترک فی مابین دانشگاه بزرگمهر قائنات و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در حوزه ترویج فرهنگ کارآفرینی و خویش فرمایی

بازدید از کسب و کار های خرد روستای روم

بازدید از کاشی نیلوفر و کسب و کار های مستقر در پارک علم وفناوری خراسان جنوبی

دیدار گروه ارتباط با صنعت دانشگاه بزرگمهر با رییس فنی و حرفه ای برادران قاین

دوره های آموزشی شش ماهه اول 1401 مرکز مهارت آموزی دانشگاه بزرگمهر قائنات مشترک با سازمان فنی و حرفه ای برادران

آمادگی جهت برگزاري دوره هاي پيشنهادي دانشجویان

نشست صمیمی با همراهان امور کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات

فرصت های شغلی(سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه )

دوره های آموزشی سه ماهه اول 1401 مرکز مهارآموزی دانشگاه بزرگمهر قائنات مشترک با سازمان فنی و حرفه ای

رویدادهای پیش رو دفتر ارتباط با صنعت

مشاهده همه

رویدادهای پیش رو دفتر ارتباط با صنعت

مشاهده همه