مجمع حامیان دانشگاه

حمایت از دانشجویان کم بضاعت

دانشگاه بزرگمهر قائنات در راستای حمایت از دانشجویان کم بضاعت اقدام به ایجاد صندوق حمایتی از این دانشجویان نموده است. شما نیک اندیش گرامی نیز می توانید با پرداخت مبلغی هر چند ناچیز به حمایت ازین دانشجویان بپردازید.

به امید اینکه هیچ شخصی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند.

شماره حساب جهت واریز به حساب صندوق حمایت دانشجویان کم بضاعت:

سپرده جاري - مشترک اقايان شکيب - امجدي (صندوق نيکوکاري دانشگاه بزرگمهر)
شماره حساب 1-1426387-12-3404 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران
شماره شبا IR130600340401201426387001

برترین حامیان

1
ناشناس

1,000,000 ریال

1401/10/17