فرم های مرکز کارآفرینی و نوآوری

اخذ مجوز مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات از کمیسیون گسترش فناوری و نوآوری شورای گسترش آموزش عالی

حضور دانشگاه بزرگمهر قائنات در نمایشگاه توانمندی‌ها، تولیدات و سوغات قائنات

حضور دانشگاه بزرگمهر قائنات در نمایشگاه دستآوردهای پژوهشی و فناوری استان

برگزاری دوره آموزشی فروش آنلاین توسط تیم دیجی کالا

حضور دانشگاه بزرگمهر قائنات در بیستمین دوره از نمایشگاه بین المللی IPAS

دوره آموزشی فروش آنلاین در کسب و کارهای محلی با حضور تیم دی جی کالا

رونمایی از سامانه نرم افزاری تشخیص و نظارت بر تجمعات انسانی با استفاده از هوش مصنوعی

جلسه تبیین شیوه نامۀ طرح بازدیدهای علمی، صنعتی و فرهنگی دانشجویان مستعد برگزار شد

انعقاد توافق نامه همکاری دانشگاه بزرگمهر قائنات و پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به منظور ایجاد مرکز رشد مشترک

واحدهای فناور

واحدهای فناور

نام واحد : آژانس دیجیتال مارکتینگ برندی نو

آژانس دیجیتال مارکتینگ برندی نو

سرپرست : فریبا فریادی

حوزه فعالیت : دیجیتال مارکتینگ

تاریخ شروع فعالیت : 01 مهر 1397

تعداد اعضا :

تعداد محصول : 5

نام واحد : شرکت بومی سازان پردازشی هوشمند قائم

شرکت بومی سازان پردازشی هوشمند قائم

سرپرست : دکتر حسین غلامعلی نژاد

حوزه فعالیت : تولید نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی

تاریخ شروع فعالیت : 30 بهمن 1402

تعداد اعضا : 10

تعداد محصول : 7

نام واحد : صنعتی شو

صنعتی شو

سرپرست : امیرحسین سدهی

حوزه فعالیت : آموزش

تاریخ شروع فعالیت : 18 آذر 1402

تعداد اعضا : 3

تعداد محصول : 2

نام واحد : شرکت دانش بنیان زیست سوخت قهستان

شرکت دانش بنیان زیست سوخت قهستان

سرپرست : مهندس فرهاد فخیم زاده

حوزه فعالیت : تولید سوخت و آتش افروز های زیستی

تاریخ شروع فعالیت : 01 آذر 1401

تعداد اعضا : 7

تعداد محصول : 8