معرفی مدیریت پژوهشی

مدیریت واحد پژوهش و فناوری دانشگاه :

سرکار خانم دکتر ملیحه آشنا

 

دکترای اقتصاد نظری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

تلفن تماس : 31006202

 

پست الکترونیکی : ashena[@]buqaen.ac.ir

 

 

وظایف و اختیارات مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

 

 • دبيري شوراي پژوهشي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا.
 • بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام شده توسط اساتيد از نظر كيفيت و هزينه هاي پيش بيني شده.
 • تهيه، تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پروژه هاي انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذيربط.
 • تامين امكانات تجهيزاتي و وسايل و لوازم مورد نياز پروژه ها به كمك واحدهاي مربوط.
 • انجام كليه امور مربوط به انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي و اقدام در خصوص اجراي آنها.
 • برقراري ارتباط با قطبهاي علمي، صنعتي و اقتصادي مملكت به منظور شناخت طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي و نيروهاي تخصصي مورد نياز آنها.
 • دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي شركت در كنفرانس ها و سيمنارهاي علمي پژوهشي در دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.
 • بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه هاي تعيين شده.
 • برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و برنامه ريزي و هماهنگي براي ارائه مقالات علمي توسط اعضاي هيات‌علمي دانشگاه در كنفرانسهاي علمي بين‌المللي و منطقه اي خارجي با همكاري واحدهاي ذيربط دانشگاه.
 • برنامه ريزي وهمكاري با اعضاي هيات علمي در انتشار تاليفات و كتب ترجمه  شده.
 • برنامه ريزي و نظارت بر مجلات علمي ـ پژوهشي دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به فرصت هاي مطالعاتي وسفرهاي علمي و نظارت بر امور تحصيلي اعضاي هيات علمي با هماهنگي مدیریت حوزه ریاست وهمكاري هاي علمي و بين المللی دانشگاه.
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.