تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1402

 

 
ایمیل آموزش دانشگاه : education@buqaen.ac.ir

 

 

 
شماره های تماس آموزش دانشگاه : 31006210 تا 31006217     پیش شماره 056