انتصاب مدیر گروه مهندسی عمران

مراسم تکریم و معارفه مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران

صد و ششمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ 22 خرداد 1402 با حضور کلیه مدیران گروه دانشگاه در محل اتاق معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار شد.

 معاون آموزشی دانشگاه ضمن بیان خلاصه‌ای از شرح وظایف مدیران گروه از جمله حضور منظم در محیط کار و پاسخگوئی به دانشجویان، همدلی و صمیمیت در محیط کاری، به نقش مهم و کلیدی مدیران گروه در ایجاد نظم و انضباط اشاره کرد. در ادامه ضمن استماع نظرات حاضرین در جلسه از زحمات آقای دکتر ناصر صفائیان حمزه کلائی مدیر سابق گروه مهندسی عمران تجلیل و قدردانی شد و طی حکمی از سوی دکتر سیداحسان شکیب ریاست محترم دانشگاه، دکتر علی رضوانی به مدت دو سال به عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی عمران منصوب گردید. در پایان نیز دکتر صفائیان مدیر سابق گروه و دکتر رضوانی مدیر گروه مهندسی عمران، مواردی را با سایر اعضای شورای آموزشی مطرح نمودند.