اطلاعیه مهم لغو امتحانات دانشگاه بزرگمهر قائنات

به اطلاع می رساند با توجه به تداوم سرما در استان و بنابر پیش بینی های انجام شده، احتمال قطعی گاز وجود دارد. در صورت قطعی گاز، سیستم گرمایش خوابگاه و تهیه و طبخ غذا دچار اختلال اساسی می شود و مشکلات زیادی برای دانشجویان ایجاد خواهد کرد. به منظور رفاه حال دانشجویان و با توجه به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، بخش آموزشی دانشگاه از روز دوشنبه 1401/10/26 لغایت 1401/11/10 تعطیل می باشد. براین اساس امتحانات دوره یاد شده نیز لغو می گردد. بنابراین امتحان روز سوم به روز سه شنبه 1401/11/11 موکول می گردد و روز آخر امتحانات نیز دوشنبه 1401/11/24 خواهد بود. ضمناً تاریخ مجدد امتحانات در پرتال پویا و کارت ورود به جلسه دانشجویان اصلاح خواهد شد.

شایان ذکر است شروع ترم آینده از 1401/11/30 خواهد بود.