کتاب طراحی کاربردی سازه‌های فولادی  به روش ضرایب بار و مقاومت

کتاب طراحی کاربردی سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت

مطابق با آخرین ویرایش مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (92) مؤلفین: محمد ارجمند (عضو هیئت‌علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات) جواد ایوبی (مدرس دانشگاه بزرگمهر قائنات)

ادامه خبر

اطلاعیه ها

آرشیو