معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر مهدی مودودی
سمت: عضو هیات علمی جغرافیا. معاونت آموزشی و پژوهشی شماره تماس: -5631006200

اخبار و اطلاعیه ها

آخرین اخبار