اخبار معاونت آموزشی و پژوهشی

فراخوان جذب نیروی امریه سربازی

دومین دوره از مسابقات تفکر برتر (ACM) دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید

دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات از مرکز رشد واحدهای فناور قاین بازدید نمودند

پنجمین نشست از مجموعه نشست های بذر دیروز، نهال امروز دوره دوم برگزار گردید

چاپ مقاله کارشناس واحد فناوری اطلاعات دانشگاه در نشریه معتبر بین المللی

چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات در مجله معتبر بین‌المللی با ضریب تاثیر 3/55"

آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شد

برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش حوزه قائنات و زیرکوه در دانشگاه بزرگمهر قائنات

بازدید جمعی از دانشجویان رشته مکانیک از نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

چهارمین نشست از دوره دوم مجموعه نشست های بذیر دیروز، نهال امروز برگزار شد