دکتر سید احسان شکیب

دکتر سید احسان شکیب

 • سمت: ریاست دانشگاه
 • رشته: mechanical engineering
 • مرتبه: استادیار
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک – حرارت وسیالات ، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1383
 • کارشناسی ارشد: مهندسي مکانيک - تبديل انرژي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1385
 • دکتری : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1390

مقالات

 • افزایش کارایی سیستم آب شیرین کن خورشیدی پلکانی با جاذب های انرژی طبیعی مقرون به صرفه، ، 1402/08/02

 • 2022-02-01، Numerical and Thermodynamic Study of a Gas Turbine Cycle with evaporative cooling

 • 2021-07-01، An Experimental Study of Feedwater Flow Rate Effects on Technical and Economic Performances of a Stepped Solar Still

 • 2021-02-21، New Approaches to Low Production Cost and Low Emissions through Hybrid MED-TVC+RO Desalination System Coupled to a Gas Turbine Cycle

 • 2020-11-16، Environmental assessment of a hybrid system composed of solid oxide fuel cell, gas turbine and multiple effect evaporation desalination system

 • 2019-11-08، Experimental study and economical analysis of a cascade solar still integrated with an evacuated tube and a conventional flat plate solar collectors

 • 2019-10-01، A Numerical and Thermodynamic Study on Application of a Recuperator on Thermal Efficiency and Emission of Pollutants in a Gas Power Plant

 • 2019-03-01، Various approaches to thermodynamic optimization of a hybrid METVC+RO desalination system integrated to a gas turbine power plant

 • تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم تولید همزمان پیل سوختی اکسید جامد و توربین گاز جهت آب شیرین کن، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، 1397/12/01

 • 2019-02-01، Thermodynamic and Thermoeconomic Optimization of an Absorption Refrigeration System integrated with Refinery Crude Oil Furnace

 • مطالعه تجربی و تحلیل اقتصادی آبشیرینکن خورشیدی پلکانی با شرایط مختلف، نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق)، 1397/09/01

 • تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی ترکیبهای مختلف چرخه توربین گازی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای، مهندسی مکانیک تبریز، 1397/07/01

 • ارزیابی رویکرد زیست‌محیطی در بهینه‌سازی تک هدفه و دو هدفه سیستم CCHP، نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق)، 1397/01/18

 • ارزیابی ترمواکونومیک و بهینه سازی تک هدفه و دو هدفه چیدمان های مختلف آب شیرین کن ترکیبی METVC+RO متصل به سیکل توربین گازی، نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق)، 1396/06/01

 • بهینه سازی شرایط دمایی گاز خروجی از ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه، انرژی های تجدیدپذیر و نو، 1396/05/01

 • 2015-10-01، Modeling and optimizing of a combined CHP system, compression chiller and reverse osmosis plant (CHP + C + W) in two strategies of connections with grid

 • بهینه سازی فنی اقتصادی سیستم‌ تولید همزمان CCHP با تکیه بر نقش ارزش زمانی پول در دوره‌ی بازگشت سرمایه، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، 1394/01/15

 • افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت، مجله ی علمی و پژوهشی «شریف»، 1393/07/01

 • 2013-02-05، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، Thermodynamic and Exergy Analysis of a Combined Power and Desalination Plant

 • 2012-06-06، Applying different optimization approaches to achieve optimal configuration of a dual pressure heat recovery steam generator

 • 2012-06-06، Multi-objective optimization of a cogeneration plant for supplying given amount of power and fresh water

 • تحلیل انرژی و اگزرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آبشیرینکن تبخیری چندمرحلهای، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، 1391/02/02

 • 2012-04-01، Simulation and optimization of multi effect desalination coupled to a gas turbine plant with HRSG consideration

 • 2012-02-01، A new approach for process optimization of a METVC desalination system

 • 2012-01-15، Cost optimization of a combined power and water desalination plant with exergetic, environment and reliability consideration

مقالات کنفرانسی

 • بررسی عددی و ترمودینامیکی استفاده از سرمایش تبخیری هوای ورودی بر راندمان حرارتی و انتشار Nox در یک نیروگاه گازی، دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1397/08/09

 • مطالعه ترمواکونومیکی آب شیرین کن حرارتی چند مرحله ای با دو رویکرد مختلف، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، 1397/02/21

 • تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم¬های تبرید حرارتی-مکانیکی خورشیدی، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، 1397/02/21

 • مطالعه آزمایشگاهی و تحلیل اقتصادی یک دستگاه آب‌شیرین‌کن خورشیدی پلکانی، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، 1397/02/21

 • بررسی عددی تاثیر شکاف خنک کاری محفظه احتراق نیروگاه گازی بر راندمان حرارتی و نشر اکسیدهای نیتروژن، هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، 1396/10/10

 • بررسی عددی و ترمودینامیکی استفاده از بازیاب حرارتی بر راندمان حرارتی و انتشار آلاینده ها در یک نیروگاه گازی، هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، 1396/10/10

 • مقایسه فنی و اقتصادی استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی و فسیلی جهت گرمایش آب تغذیه موردنیاز یک گلخانه، ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، 1396/07/17

 • خطاهای احتمالی در میدان جریان اندازه گیری شده به روش تعیین سرعت به کمک دنبال کردن تصویر ذرات، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 1396/02/12

 • طرحی نوین در برداشت محصولات کشاورزی با مکانیزمهای جرم خارج از مرکز و سیستم های هیدرولیکی، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 1396/02/12

 • بررسی آزمایشگاهی شدت اغتشاشات با استفاده از زبری دو بعدی در یک لایه مرزی آشفته با گرادیان فشار صفر، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 1396/02/12

 • بهینه سازی سیستم تولید هم¬زمان CCHP با تکیه¬بر نرخ بازگشت سرمایه، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،، 1396/02/07

 • ارزیابی عملکرد کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت ولوله خلاء در فضای بسته به کمک دستگاه شبیه ساز خورشیدی، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،، 1395/02/17

کتاب ها

 • نیروگاه حرارتی؛ طراحی و راه اندازی جلد دوم، انتشارات : دانشگاه بزرگمهر قائنات، ISBN : 978-622-96876-2-8، تاریخ انتشار1400/07/20

 • نیروگاه حرارتی؛ طراحی و راه اندازی، انتشارات : دانشگاه بزرگمهر قائنات، ISBN : 978-622-968761-1، تاریخ انتشار1399/09/30

نیم سال 1402 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه ترمودینامیک 2 گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و یازده) هرهفته
یکشنبه ترمودینامیک 2 گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد وسه) هرهفته ترمودینامیک پیشرفته گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و چهار) هفته در میان شروع فرد
دوشنبه ترمودینامیک پیشرفته گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه