دکتر مختار انصاری

دکتر مختار انصاری

 • سمت: معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • رشته: Civil Engineering
 • مرتبه: استادیار

طرح های پژوهشی

 • بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی بتن مغناطیسی مسلح به الیاف پلاستیکی پلی پروپیلن، 1400/02/20

مقالات

 • 2022-05-18، The use of cost-benefit analysis in performance-based earthquake engineering of steel structures

 • 2021-04-01، Interaction of magnetic water and polypropylene fiber on fresh and hardened properties of concrete

 • 2020-12-07، Fragility-based performance evaluation of mid-rise reinforced concrete frames in near field and far field earthquakes

 • 2020-10-01، Corrosion effects on mechanical behavior of steel fiber reinforced concrete, including fibers from recycled tires

 • 2019-05-01، Seismic performance of mid-rise code-conforming X-braced steel frames

 • 2019-01-15، Fiber element-based nonlinear analysis of concrete bridge piers with consideration of permanent displacement

 • 2018-11-01، Evaluation of seismic performance of mid-rise reinforced concrete frames subjected to far-field and near-field ground motions

 • اثر مولفه قائم زلزله روی تقاضای لرزه‌ای قابهای بتنی میان‌مرتبه، فصلنامه علمی و پژوهشی عمران مدرس، 1396/03/01

مقالات کنفرانسی

 • بررسی افزایش مقاومت خمشی بتن الیاف فولادی برای سازه های آسیب دیده در برابر زلزله، دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، 1399/04/19

 • بررسی و مقایسه انواع روشهای مقیاس کردن شتاب نگاشتهای زلزله برای ساختمانهای بلند، دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، 1399/04/19

 • ارزیابی و تقویت ساختمان هایی با مصالح بنایی (مطالعه موردی زلزله 1376 قاین)، دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، 1399/04/19

نیم سال 1402 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه سازه های بتن آرمه گروه 1 (1.00), , () هرهفته اصول مهندسی پل گروه 1 (2.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته
یکشنبه سازه های بتن آرمه ۲ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته
دوشنبه سازه های بتن آرمه ۲ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته
سه شنبه سازه های بتن آرمه ۱ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته
چهارشنبه سازه های بتن آرمه ۱ گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و چهار) هرهفته
پنجشنبه
جمعه