فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره‌ی کارشناسي ارشد سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه بزرگمهر قائنات بر اساس آیین‌نامه‌ی «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی تحصیلی کارشناسي ارشد» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور حمایت از استعدادهاي برتر دانشگاهي، از بین دانشجویان ممتاز سال آخر دوره‌ی کارشناسی دانشگاه‌های مشمول این فراخوان برای سال تحصیلی 1403-1402 دانشجو می‌پذیرد.
 

رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه بزرگمهر قائنات در سال تحصیلی 1403 - 1402ثبت نام

 متقاضیان می‌توانند  حداکثر تا پایان بهمن ماه 1401 از طریق سامانه فرم دانشگاه به آدرس form.buqaen.ac.ir اقدام به ثبت نام در فرم "ثبت نام متقاضیان سهمیه استعداد درخشان" نموده و مدارک درخواستی را بارگذاری نمایند.

 

دریافت راهنمای ثبت نام در فراخوان استعداد درخشان دانشگاه بزرگمهر قائنات

دریافت گواهی رتبه - معدل 
 

 

 

معاونت آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات