آموزش

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1404 - 1403 دانشگاه بزرگمهر قائنات

تمدید مهلت ثبت نام و پذیرش دانشجو در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1403 دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه بزرگمهر قائنات در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1403 دانشجو می پذیرد

فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره‌ی کارشناسي ارشد سال تحصیلی 1404-1403 دانشگاه بزرگمهر قائنات

اطلاعیه تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم (اصلاح تقویم آموزشی)

اطلاعیه شماره 3 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1402

اطلاعیه شماره 2 - ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1402

اطلاعیه شماره 1 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1402

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه بزرگمهر قائنات

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه بزرگمهر قائنات