اطلاعیه های امور آموزشی

فراخوان وظیفه عمومی استان خراسان جنوبی به منظور جذب مشمولان بالای سه سال غائب

اطلاعیه شماره 11 - تکمیل مدارک لازم برای ثبت نام در دانشگاه، ویژه پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سال 1400

اطلاعیه شماره 10 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1400

اطلاعیه شماره 9 - ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400

اعلام وضعیت واکسیناسیون توسط دانشجویان

اطلاعیه شماره 8 - ارسال مدارک تحصیلی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1400

اطلاعیه شماره 7 - زمان شروع کلاس های کلیه دانشجویان پذیرفته شده سال 1400و نحوه حضور در کلاس

اطلاعیه شماره 6 - اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول ورودی سال 1400

اطلاعیه شماره 5 - احراز هویت پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره‌ی کارشناسي ارشد سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه بزرگمهر قائنات