آژانس دیجیتال مارکتینگ برندی نو

فرهاد فخیم زاده 52

نام واحد : آژانس دیجیتال مارکتینگ برندی نو

آژانس دیجیتال مارکتینگ برندی نو

سرپرست : فریبا فریادی

حوزه فعالیت : دیجیتال مارکتینگ

تاریخ شروع فعالیت : 01 مهر 1397

تعداد اعضا :

تعداد محصول : 5

شماره تماس : 09338721085

سایت : www.brandino-agancy.ir

ما در آژانس دیجیتال مارکتینگ برندی نو، با برندینگ درست و اصولی در فضای آنلاین، طراحی مسیر رشد کسب و کار و تولیدمحتوا در کانال های آنلاین ایجاد ارتباط با مخاطب و تبلیغات در فضای آنلاین، باعث رشد، توسعه و افزایش فروش کسب و کارها میشویم.