مجمع حامیان دانشگاه

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار جامعه پیشرفته امروزی در دنیا نقش بی بدیلی را بعهده دارند . توسعه روز افزون و شگفت آور دانش در حوزه های علوم و تکنولوژی ، علوم پزشکی و علوم انسانی که سبب ارتقاء کیفی زندگی بشریت شده است. از دستاوردهای انکار ناپذیر این مراکز علمی و استراتژیک می باشد. تامین پشتوانه های مالی این مراکز حتی در کشورهای متمول و ثروتمند نیز به تنهایی از توانایی دولت ها خارج است. لذا بسیاری از دانشگاه های پیشرو در دنیا بخش وسیعی از نیازهای مالی خود را توسط نهادها، سازمانها و اشخاص حقیقی نیکوکار و خیراندیش تامین می نمایند . اینگونه نهاد ها و اشخاص بخوبی آگاهند که کمک به دانشگاه به مثابه کمک به توسعه یافتگی جامعه و بشریت قلمداد می گردد .

خصلت بخشندگی و نیکوکاری در بین جامعه ایرانی در دنیا زبانزد و سرآمد می باشد و هم میهنان ما با الهام از فرهنگ غنی ملی و بهره گیری از تعالیم دینی از دیرباز نقش بارزی در توسعه علوم و دانش ایفا نموده اند. با توجه به این روحیه متعالی و با عنایت به نیازهای فزاینده دانشگاه ایجاد تشکیلاتی که بتواند بسترمناسبی جهت جذب کمک های نیکوکارانه و ایجاد پشتوانه های مالی لازم برای توسعه دانشگاه فراهم آورد بسیار ضروری به نظر می رسد . در چنین شرایطی مجمع حامیان دانشگاه بزرگمهر قائنات به همت جمعی از خیراندیشان شکل می گیرد تا بتواند با استقرار تشکیلاتی منسجم، مردم نهاد و شفاف این ضرورت اساسی را تامین نماید .