دفتر مجمع حامیان دانشگاه بزرگمهر قائنات افتتاح شد

در راستای بهره‌گیری از حمایت‌های خیرین شهرستان در زمینه توسعه  فعالیت‌های عمرانی، علمی و فرهنگی دانشگاه‌، عصر روز گذشته با حضور دکتر سید احسان شکیب، رئیس دانشگاه، اعضای مجمع حامیان و جمعی از خیرین دانشگاه دفتر مجمع حامیان دانشگاه بزرگمهر قائنات در این دانشگاه افتتاح شد.

دکتر شکیب رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات در آیین افتتاح دفتر مجمع حامیان دانشگاه ضمن تشکر از خیرین دانشگاه که با حمایت های خود باعث توسعه و پیشرفت دانشگاه شده اند گفت:این مجمع به منظور استفاده از ظرفیت خیرین شهرستان قائنات جهت انجام اقدامات زیرساختی، فرهنگی و تکمیل پروژه های نیمه تمام دانشگاه بزرگمهر تشکیل شده است.

وی با اشاره به نبود امکانات رفاهی و خوابگاهی برای دانشجویان پسر خاطرنشان کرد: بیش 300 دانشجوی پسر در این دانشگاه در مکان های استیجاری اسکان دارند و متاسفانه یک واحد خوابگاه پسران ملکی وجود ندارد که امید است با کمک مجمع حامیان دانشگاه و خیرین شهرستان نسبت به ساخت خوابگاه اقدام نمائیم.


در حال حاضر پروژه های خوابگاه پسران ومسجد دانشگاه در حال پیگیری وساخت است.