ورثه مرحوم حاج محمد حسین سالاری 2200 متر زمین به دانشگاه اهدا کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،عصر امروز با حضور اعضای هیات رئیسه، اعضای هیات علمی دانشگاه، مجمع حامیان دانشگاه و جمعی از معتمدین شهرستان آقایان حاج محمد علی سالاری، اسماعیل سالاری، محمد رضا سالاری و سرکار خانم حاجیه فاطمه سالاری (همسر مرحوم حاج غلامرضا تقی زاده)، ورثه محترم بزرگ خاندان حاج محمد حسین سالاری یک قطعه زمین به متراژ 2200 متر مربع به دانشگاه بزرگمهر قائنات، اهدا کردند.


این خیرین هدف از این امر خداپسندانه را احسان در راه خدا و رفع مشکل دانشگاه بزرگمهر قائنات ذکر کرد.
دکتر سید احسان شکیب رئیس دانشگاه نیز در جلسه اهدای زمین، ضمن قدردانی از اقدام پسندیده و دلگرم کننده ورثه محترم سالاری گفت: اقدام نیک این خیرین عزیز نشان دهنده توجه ویژه ایشان به آموزش عالی و پیشرفت دانشگاه بزرگمهر قائنات است و امیدواریم که با همت خیرین و واقفین، توجه همه جانبه به جوامع دانشگاهی به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه، آینده درخشانی را برای شهرستان رقم زند. وی اضافه نمود که متاسفانه جایگاه وقف در حوزه آموزش عالی در شهرستان قائنات خالی است در حالیکه در شهرهای دانشگاهی، وقف در زمینه آموزش عالی به رشد مجامع دانشگاهی کمک شایانی نموده است.