اخبار دفتر ارتباط با صنعت

حضور دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات در پویش بذرکاری گونه گلدانی از نوع بنه

دیدار مسئولین حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بزرگمهر قائنات با ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان قائنات

حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشست تخصصی صنعت و دانشگاه در محل نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

دانشگاه بزرگمهر قائنات، کارگزار رسمی دبیرخانه نان نظام اندیشه ها و ایده ها شد

آژانس دیجیتال مارکتینگ برندی نو

شرکت بومی سازان پردازشی هوشمند قائم

اخذ مجوز مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات از کمیسیون گسترش فناوری و نوآوری شورای گسترش آموزش عالی

شروع به کار مرکز آموزش های آزاد دانشگاه بزرگمهر قائنات

حضور دانشگاه بزرگمهر قائنات در نمایشگاه توانمندی‌ها، تولیدات و سوغات قائنات

بازدید از معدن مس اسفشاد