ششمین نشست از مجموعه نشست های بذر دیروز ، نهال امروز

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر و دفتر کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می‌کند:

«بذر دیروز، نهال امروز»
مجموعه نشست‌های مجازی آشنایی با داستان موفقیت صاحبان کسب‌و‌کار

جلسه ششم
سخنران: سید ایمان فیض بخش
مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان آذرمهر پردازش قهستان
هم‌بنیان‌گذار کافه زعفران

????چهارشنبه ۲۸ مهرماه، ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰
????لینک ورود به جلسه:
http://bbb.buqaen.ac.ir/b/karafarini

????حضور برای عموم آزاد است.