متن تفاهم نامه ها

در این قسمت می توانید تفاهم نامه های فی مابین دانشگاه بزرگمهر قائنات و سایر سازمان ها را مطالعه بفرمایید. برای این منظور بر روی تصویر مربوط به آرم هر سازمان کلیک نمایید.