دوره آموزشی مقدماتی فلوئنت

مرکز مهارت آموزی دانشگاه بزرگمهر قائنات و انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می کنند :

سرفصل های دوره :

  • ایجاد هندسه در گمبیت
  • ایجاد شبکه بندی در گمبیت 
  • اعمال شرایط مرزی در گمبیت 
  • حل مسایل هدایت ٫ جابجایی؛ اختلاط جریان و جریان آشفته

 

تعداد جلسات :

6 جلسه ( 6 هفته )

 

زمان جلسات :

چهارشنبه هر هفته ساعت 12 الی 13:30

 

شروع دوره: 
1401/01/24

پایان دوره :

1401/02/28

 

لینک ثبت نام :

https://evnd.co/ADTLG