دوره های سه ماهه اول مرکز مهارت آموزی دانشگاه بزرگمهر قائنات

مرکز مهارت آموزی دانشگاه بزرگمهر قائنات برای دوره های ذیل در سه ماهه اول سال 1401 ثبت نام می کند.
 
این دوره ها تماما به صورت حضوری در محل مرکز فنی و حرفه ای خواهران قاین برگزار خواهد شد. همچنین به پذیرفته شدگان در آزمون مربوط به هر دوره ، مدرک بین المللی از سمت سازمان فنی و حرفه ای کشور اعطا خواهد شد.
 
 
جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر ، می توانید به دفتر کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات مراجعه نمایید و یا با شماره  31006231(056) تماس حاصل نمایید.