پژوهشی در قرائات منسوب به اهل بیت

اقیانوس نهج ‏البلاغه را کرانه‏ ای نیست. غور در اعماق این اقیانوس بی‏کران نیازمند بهره‏ گیری از روشی علمی و محققانه است. امروزه به جهت تخصصی شدن و مسئله‏ محور بودن پژوهش ‏ها در تمامی شاخه ‏های دانش، ضرورت ارائه پژوهش‏ هایی روشمند که ناظر بر حل مسئله باشد در نهج ‏البلاغه نیز به شدت احساس می‏شود. اثر حاضر در دو فصل کلی به این مهم پرداخته است. فصل اول که در قالب دو گفتار تنظیم شده، دانش‏های ضروری برای پژوهشی علمی در نهج‏ البلاغه را به بحث گذارده و فصل دوم به گام ‏های یک تحقیق علمی در حوزه نهج‏ البلاغه پرداخته است. در این فصل محقق می‏ آموزد که از ابتدای امر یعنی انتخاب یک موضوع برای پژوهش تا تدوین نهایی چگونه گام بردارد تا محصولی که ارائه می‏کند حتی المقدور از آسیب ‏هایی که یک پژوهش را از اعتبار علمی ساقط میکند مصون بماند.

 

برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید