مفاد آزمون بکارگیری شرکت صنعتی و معدنی پپشگامان فولاد شرق

به اطلاع متقاضیان آزمون بکارگیری شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق در مجتمع فولاد قائنات می رساند مفاد آزمون عمومی و تخصصی به شرح جدول زیر می باشد خواهشمند است به دقت مفاد آزمون رشته تخصصی خود را مطالعه نمایید.

 

دانلود فایل مفاد آزمون