اطلاعیه شماره 3 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1402

راهنمـای ثبت نام از پذیرفته شدگان
مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 1402
دانشگاه بزرگمهر قائنات

سال تحصیلی 1403-1402

----------------------------------------

دانلود فایل راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1402 (نوبت بهمن ماه)

----------------------------------------

 

ضمن عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1402 (بهمن ماه) دانشگاه بزرگمهر قائنات، به اطلاع می رساند ثبت نام و تشکیل پرونده در سه مرحله صورت می­ پذیرد:

  •  مرحله اول (درخواست تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی)

  •  مرحله دوم (ثبت نام الکترونیکی)

  • مرحله سوم (ثبت نام حضوری)

 

❶ مرحله اول  (درخواست تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی)

پذیرفته شدگان محترم قبل از انجام ثبت نام در دانشگاه، می بایست در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی اقدام نمایند:
 
الف) ثبت درخواست تأییدیه تحصیلی
کلیه پذیرفته شدگان محترم دانشگاه بزرگمهر قائنات می بایست نسبت به دریافت تأییدیه تحصیلی دیپلم، از سامانه تأییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به نشانی emt.medu.ir  اقدام نمایند. قابل ذکر می باشد دانشجویان غیر نظام 3-3-6 که دارای مدرک پیش دانشگاهی می باشند، لازم است تأییدیه تحصیلی مقطع پیش دانشگاهی را نیز از سامانه یاد شده دریافت نمایند.
 
ب) ثبت درخواست معافیت تحصیلی
آن دسته از دانشجویانی ذکوری که دارای کارت معافیت از خدمت دوره ضرورت یا کارت پایان خدمت نمی باشند، می بایست نسبت به اخذ معافیت تحصیلی از نظام وظیفه اقدام نمایند. باعنایت به اینکه درخواست معافیت تحصیلی در سامانه وظیفه عمومی به صورت الکترونیکی (اینترنتی) توسط دانشجو انجام می شود. لذا ضروری است این دسته از دانشجویان با مطالعه راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی نسبت به انجام مراحل آن و اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند. مراحل لازم:
  • مراجعه به آدرس الکترونیکی sakha.epolice.ir
  • تکمیل اطلاعات خواسته شده و ارسال درخواست

 

❷ مرحله دوم  (ثبت نام الکترونیکی)

به صورت غیرحضوری از روز یکشنبه 1403/01/05 لغایت روز چهارشنبه 1403/01/15
پس از ورود به وب سایت  puya.buqaen.ac.ir  باتوجه به راهنمای ثبت نام که در ابتدای این اطلاعیه بارگذاری شده است نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید.

 

❸ مرحله سوم  (ثبت نام حضوری)
 

کلیه پذیرفته شدگان که ثبت نام اینترنتی را انجام داده اند لازم است با در دست داشتن اصل مدارك جهت تشکیل پرونده در روزهای ذیل به اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایند:
  • روز چهارشنبه 1403/01/15 به دلیل فعال نبودن خوابگاه در این روز فقط پذیرفته شدگان بومی قاین برای ثبت نام مراجعه نمایند.
  • روز شنبه 1403/01/18 داوطلبان غیر بومی و کلیه پذیرفته شدگان بومی که روز چهارشنبه موفق به حضور در دانشگاه و ثبت نام نشده اند، می بایست در این روز مراجعه نموده و ثبت نام حضوری خود را انجام دهند.
 
مدارک لازم برای کلیه پذیرفته شدگان جهت تشکیل پرونده در فایل پیوست اعلام شده است.
به پذیرفته شدگان اکیداً توصیه می گردد از کلیه مدارک ارائه شده به دانشگاه یک سری کپی تهیه و نزد خود نگه دارند.

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات - اسفند 1402

 

مطالب مرتبط