ارزیابی عملکرد مدیریت محلی در توسعه پایدار روستایی منطقه مورد مطالعه : دهستان برنطین

  • تاریخ ثبت: 06 آذر 1402
  • نویسندگان: اسماعیل جمعه زاده, مهدی مودودی ارخودی
  • کلمات کلیدی: