بازخوانی تحلیلی و انتقادی ماده 639 قانون مجازات اسلامی دیه قطع دست بالاتر از مفصل مچ و آرنج

  • تاریخ ثبت: 28 تیر 1402
  • نویسندگان: مرتضی کشاورزی ولدانی, علی محمدیان
  • کلمات کلیدی: