کارگاه راز موفقیت

مرکز بهداشت ، مشاوره و سبک زندگی با همکاری مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می‌نمایند:
راز موفقیت
کارگاه آموزشی تاثیر سلامت جسم و روان بر پیشرفت تحصیلی
با سخنرانی دکتر سالاری فر
عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه بیرجند
"به همراه گواهی حضور"
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ – ساعت۱۰ صبح
کلاس۲۱۲ ساختمان اداری- آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات