اطلاعیه:فصلی نو؛ آیین معارفه نودانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات

فصلی نو
آیین معارفه نودانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات

به همراه نشست آشنایی با بخش های مختلف دانشگاه
شنبه۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ساعت۸ صبح

 سالن همایش شهید باکری شهرداری قاین

حرکت سرویس ساعت ۷:۴۵ از محل دانشگاه خواهد بود.


-با توجه به بیان نکات مهم آموزشی و لزوم شرکت در نشست آشنایی با بخش‌های مختلف دانشگاه، شرکت در تمامی بخش‌های این آیین، برای نودانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی ۱۴۰۲ دانشگاه الزامی می‌باشد. در صورت عدم حضور، غیبت آموزشی ثبت خواهد شد.
- برنامه آیین معارفه و نشست با بخش‌های مختلف دانشگاه در فایل زیر قرار گرفته است.
-به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.

برنامه آیین معارفه نودانشجویان 1402