مسابقه ی فتح پرچم دی ماه 1402

واحد فناوری اطلاعات دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می کند.

 

مسابقه ی فتح پرچم

 

از تمام دانشجویان علاقه مند به حوزه ی کامپیوتر و دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر دعوت می شود در این چالش علمی شرکت کنند.

جایزه ی مسابقه: ۱۰۰ گیگابایت اینترنت دانشگاه

اطلاعات مسابقه روز یکشنبه ۱۷ دی ماه در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد

مسابقه فقط از داخل دانشگاه قابل دسترس خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد فناوری اطلاعات مراجعه کنید.