دسترسی عمومی به دروس مجازی ترم های گذشته

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند دروس مجازی ترم های اول، دوم و تابستان سال تحصیلی 1400-1401 که در سامانه های آموزش مجازی پشتیبان قرار داشت برای کلیه ی دانشجویان در دسترس قرار گرفت. بدین منظور دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس های https://elearn14001.buqaen.ac.ir و https://elearn14002.buqaen.ac.ir اقدام به جستجوی درس مربوطه کرده و با انتخاب آن به کلیه ی جلسات ضبط شده دسترسی داشته باشند.

فناوری اطلاعات دانشگاه بزرگمهر قائنات