اعلام تاریخ حذف سامانه آموزش مجازی ترم دوم 1399

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند سامانه آموزش مجازی مربوط به دروس ارائه شده در نیمسال دوم و تابستان سال تحصیلی 1399-1400 که در آدرس elearn992.buqaen.ac.ir در دسترس بود در تاریخ 31 اردیبهشت 1401 به طور کامل حذف خواهد شد. این حذف شامل محتوای آموزش و آزمون های تمام دروس و جلسات آنلاین ضبط شده خواهد شد.

چنانچه نیاز به این اطلاعات دارید می توانید تا این تاریخ نسبت به تهیه ی پشتیبان از این اطلاعات اقدام کنید و بعد از این تاریخ اطلاعات دیگر در دسترس نخواهد بود.

 

فناوری اطلاعات دانشگاه بزرگمهر قائنات