اطلاعیه شماره شش - تاریخ برگزاری آزمون تأمین نیرو شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون تأمین نیرو شرکت صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق می رساند آزمون یاد شده در روزهای پنجشنبه 1403/01/30 و جمعه 1403/01/31 در محل دانشگاه بزرگمهر قائنات به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد:

مطالب مرتبط