اولین کنفرانس بین المللی گردشگری کویر لوت

  • نویسندگان: عبدالمجید احمدی, اسدالله رمضانی
  • کلمات کلیدی: امکان سنجی ، دشت اسفدن ،پنل های خورشیدی ، سنجش از دور

انرژی خورشیدی منحصر به‌ فردترین منبع انرژی تجدید پذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی‌های موجود در زمین به شمار می آید.یکی از مشکلات قابل توجه در بحث انرژی، روند کاهشی منابع تجدیدناپذیر با اثرات مخرب زیست محیطی بالاست. پژوهش های متعدد با هدف یافتن منابع انرژی تجدیدپذیر جایگزین ، همگان را متوجه خورشید و استفاده از انرژی آن نموده است. پژوهش حاضر با روش روش توصیفی –تحلیلی و با استفاده از نرم افزار Arc GIS به منظور پهنه بندی مناطق مستعد دشت اسفدن جهت استقرار پنل های خورشیدی صورت گرفته است. امید می رود با توجه به روند افزایشی استفاده از انرژی های نوین بهره گیری از این نوع انرژی در منطقه مورد توجه قرار گیرد . در نقشه خروجی پهنه مورد نظر در دشت اسفدن مشخص شده است.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه