بررسی افزایش مقاومت خمشی بتن الیاف فولادی برای سازه های آسیب دیده در برابر زلزله

  • نویسندگان: مختار انصاری, محمود انصاری,
  • کلمات کلیدی: بتن الیاف فولادی، الیاف پلی پروپیلن، مقاومت خمشی، ترک خوردگی.

بتن الیافی در حقیقت نوعی کامپوزیت است که با بکارگیری الیاف تقویت کننده داخل مخلوط بتن، مقاومت کششی و فشاری آن، فوق العاده افزایش می یابد. این ترکیب کامپوزیتی، یکپارچگی و پیوستگی مناسبی داشته و امکان استفاده از بتن به عنوان یک ماده شکل پذیر جهت تولید سطوح مقاوم پرانحنا را فراهم می آورد. بتن الیافی از قابلیت جذب انرژی بالایی نیز برخوردار است و تحت اثر بارهای ضربه ای به راحتی ازهم پاشیده نمی شود. امروزه با استفاده از الیاف شیشه، پلی پروپیلن، فولاد و بعض ا کربن، تولید انواع بتن های کامپوزیتی در کاربردهای مختلف صنعتی ممکن گردیده و بکارگیری آنها در کشورهای پیشرفته دنیا مورد قبول صنعت ساختمان واقع شده است. در تحقیق حاضر یک بررسی روی مقاومت خمشی بتن الیاف فولادی صورت می گیرد و روند افزایش مقاومت با عیار الیاف بررسی می گردد. نتایج نشان می دهد که عیار بالای الیاف باعث افزایش چشمگیر مقاومت خمشی می گردد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه