بررسی عددی کارآیی شن گیرها و فن اینرشیال در سیستم فیلتراسیون نیروگاه گازی

  • نویسندگان: قدرت قصابی, , , علی اکبر خشودلی
  • کلمات کلیدی: شن¬گیر، فاز گسسته، راندمان جداسازی ذرات

فن های اینرشیال همراه با شن گیرها که کانال های همگرا می¬باشد وظیفه پیش فیلتر هوای ورودی به کمپرسور را بر عهده دارند. این سیستم فیلتراسیون معمولا بعد از فیلتر فلزی قرار می‌گیرند. فیلتر فلزی از ورود اشیای بزرگ جلوگیری می¬کند و سپس گرد و غبار توسط شن¬گیرها و فن‌های اینرشیال از هوای ورودی به کمپرسور حذف می‌شود و هوای تمیز وارد کمپرسور می‌شود. سیستم فیلتراسیون شن-گیرها و فن های اینرشیال نیروگاه کاوه قائن در 5 طبقه و هر طبقه از 30 شن گیر تشکیل شده است. در این مقاله، یک طبقه از سیستم فیلتراسیون شن گیرها نیروگاه گازی شهید کاوه قاین بصورت عددی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت 16 شبیه سازی شده است و تاثیر وجود شن گیرها و کارآیی فن اینرشیال بر جمع¬آوری ذرات گرد و غبار بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ذرات جمع¬آوری شده توسط این فن¬ها بسیار ناچیز است و راندمان جداسازی ذرات این فن¬ها کمتر از یک درصد است.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه