بهینه‌سازی وزن خرپاهای فولادی دو بعدی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی خفاش

  • نویسندگان: ناصر صفائیان حمزه کلائی,
  • کلمات کلیدی: بهینه‌سازی وزن، خرپای فولادی دو بعدی، الگوریتم خفاش

امروزه با توجه به محدود بودن منابع و تجهیزات در پروژه‌های عمرانی، استفاده بهینه از امکانات موجود جهت کاهش هزینه‌ها امری ضروری محسوب می‌شود. بهینه‌سازی عبارت است از رسیدن به بهترین نتیجه، در مورد یک عملیات، در حالی که محدودیت‌های مشخصی برآورد شده باشند. با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر علوم محاسباتی و کامپیوتر، استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی هوشمند از جمله الگوریتم‌های فرا اکتشافی برای طراحی و بهینه‌سازی مسائل پیچیده در مهندسی سازه در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. الگوریتم بهینه‌سازی خفاش یک الگوریتم بر مبنای استفاده از خاصیت انعکاس صدا توسط خفاش‌‌ها جهت نیل به مقصد (شکار یا منبع غذا) می‌باشد. در این مقاله، طراحی بهینه وزن سازه‌های خرپایی دو ‌‌بعدی مسطح با استفاده از الگوریتم خفاش مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، سه مثال مختلف برای طرح بهینه وزن خرپاهای 10، 17 و 200 عضوی بررسی شده و نتایج به‌دست آمده از این الگوریتم با نتایج سایر روش‌های فرا اکتشافی مقایسه شده است. نتایج در حالت کلی نشان‌دهنده دقت و کارآیی الگوریتم خفاش برای مسائل طراحی بهینه خرپا می‌باشد. با این وجود، با بررسی نمودار همگرایی روش می‌توان دریافت که این الگوریتم دارای قابلیت جستجوی سراسری بسیار بالا در تکرارهای اولیه بوده ولی به تدریج از قابلیت جستجوی محلی و سرعت همگرایی روش کاسته می‌شود.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه