آیین سرآمدان

در آستانه عید سعید غدیرخم
سرآمدان
آیین نکوداشت دانشجویان سرآمد فرهنگی، آموزشی، تربیت بدنی و دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات

"همراه با برنامه های شاد و متنوع"
دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ - ساعت ۱۷
آمفی تئاتر دانشگاه بزرگمهر قائنات
- دانشجویان سرآمد آموزشی می توانند جهت دریافت کارت ورود به مراسم، مطابق لیست ذیل به مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر سرآمدان فرهنگی، تربیت بدنی و دانشجویی حداکثر تا شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۳ به حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی مراجعه نمایند.(دانشجویانی که در هر دو بخش آموزشی و فرهنگی- دانشجویی به عنوان سرآمد معرفی و در لیست زیر با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، کارت ورود خود را از مدیریت آموزشی دانشگاه دریافت نمایند.)
-حضور سایر دانشجویان با ظرفیت محدود فراهم می باشد؛ این دانشجویان می توانند جهت حضور در مراسم حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه سوم تیرماه، نسبت به تهیه کارت ورود به مراسم به صورت رایگان از دفتر مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اقدام نمایند.
 با توجه به ظرفیت محدود مراسم، اولویت با دانشجویانی است که زودتر نسبت به تهیه کارت ورود اقدام نمایند.

لیست دانشجویان سرآمد فرهنگی،آموزشی،دانشجویی و ورزشی

(لیست بر اساس نام کوچک به ترتیب الفبا مرتب شده است.)