آیین نامه های حوزه مدیریت دانشجویی

آیین نامه ها :

نام آیین نامه لینک دانلود
آئین نامه و مقررات خوابگاه ها دانلود
آشنائی با ضوابط و مقررات بازپرداخت تسهیلات دانشجوئی دانلود
مدارک و شرایط تعهد محضری جهت دریافت وام دانلود
نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان(سامانه فاز 2 دانلود

راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان

وام های دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی

دانلود

راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان

ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی

دانلود