اطلاعیه مهم شماره 3 اداره رفاه دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند آیین نامه و شرایط ضامنین و همچنین اطلاعات تکمیلی مربوط به وام های دانشجویی از طرف صندوق رفاه دانشجویان ابلاغ گردید.لذا دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی میتوانند از طریق لینک های ذیل نسبت به دریافت بخشنامه ها و مطالعه دقیق آنها نسبت به ثبت وام ها اقدام نمایند.

آیین نامه نهایی صندوق رفاه دانشجویان

دانلود سند تعهد برای دانشجویان جدید الورود وافرادی که تاکنون نسبت به سندتعهد اقدام ننموده اند