اعزام کاروان راهیان نور دانشجویان دختر شهرستان قاینات

یکشنبه شب ۱۴۰۲/۱۱/۲۲، به همت بسیج دانشجویی شهید مفتح شهرستان قاینات، گروه اول کاروان راهیان نور دانشجویان دختر شهرستان قاینات عازم بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس شدند. این دانشجویان سفر خود را با حضور بر سر مزار شهید گمنام دانشگاه بزرگمهر قائنات آغاز نموده و با بدرقه جمعی از مسئولین دانشگاه‌های شهرستان، راهی این سفر معنوی شدند. در این کاروان، دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات و جمعی از دانشجویان سایر دانشگاه‌های شهرستان حضور دارند.