اعلام نتایج شورای صنفی دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان شرکت کننده در انتخابات شورای صنفی می رساند نتایج انتخابات بعد از انجام مراحل قانونی به شرح ذیل اعلام میگردد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

1 ماهان کاوه نفر اول(دبیر)
2 مرتضی ملایجردی نفر دوم
3 سحر لطفی الوار نفر سوم
4 امیرحسین خزائی نفر چهارم
5 امیر علی بهزادی نفر پنجم

درصورت اعتراض به نتایج فوق درخواست خود را به اداره رفاه دانشگاه به شماره 05631006312 اعلام نمایید.